UniCredit: Централна и Източна Европа ще ускори ръста

През 2013 г. икономиката в региона ще нарасне с 2.9%, спрямо 2.5% за 2012 г.

96 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Общият брутен вътрешен продукт (БВП) на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сред които и България, ще ускори ръста през тази година. Това прогнозират от UniCredit в последния тримесечен анализ за страните от ЦИЕ.

Икономистите на финансовата институция твърдят, че повишението на БВП през 2013 г. ще е 2.9% за Централна и Източна Европа, а през 2014 г. ще ръста ще се ускори до 3.4%. За изминалата година очакванията са икономиката на региона да се повиши с 2.5%.

"След началото на кризата, започнала през 2008 - 2009 г., през миналата година потенциалът за растеж в региона се понижи макар и в по-малка степен, като причина за това бяха основно външни фактори. Очакванията за постепенното възстановяване на растежа на БВП на регионално ниво се дължат на по-голямото външно търсене, по-ниската инфлация и на увеличаването на покупателната способност на потребителите", обосновават се от UniCredit.

Тъй като последствията от кризата в европейския икономически и паричен съюз са значителни, по-положителни данни за страните от Централна и Източна Европа се очаква да започнат да се появяват едва към края на първото и второто тримесечие на годината, добавят икономистите на банката.

"Търсенето от страна на индустрията и външното търсене имат ключово значение и ще трябва да имат водеща роля по пътя на възстановяването. Едва след като са налице убедителни резултати, ще бъде реалистично да има и възстановяване при вътрешното търсене", коментира Джилиан Еджуърт, главен икономист на UniCredit за Източна Европа, Близкия Изток и Азия.

Регионът на ЦИЕ има значителен потенциал да постигне по-добри резултати от останалите страни-членки на Европейския съюз. "Ако се вземат под внимание гъвкавостта на труда и разходите в по-новите страни от ЕС, очакванията за възстановяване на чуждестранните входящи парични потоци към икономиките в региона остават силни", твърди Джилиан Еджуърт.

Подкрепи Economic.bg