Увеличават парите на София за зимно почистване

През 2013 г. ще бъдат заделени 18.83 млн. лв., което е с 3 млн. лв. повече от предходната година

Бюджетът на Столична община за зимно поддържане да бъде увеличен с 3 млн. лв. Това е заложено в бюджета за 2013 г., съобщи на пресконференция зам.-кметът по екология на Столична община Мария Бояджийска при представяне на план-сметката за 2013 г. за почистване на града. В номинален размер бюджетът за зимно поддържане трябва да достигне 18.83 млн. лв.

За лятно почистване на обществени места за 2013 г. се предлагат разходи от 31.7 млн. лева при 33.2 млн. лева през 2012 г.

ДПрез 2013 г. продължава тенденцията за намаляване на количествата и разходите за транспорт и извозване на отпадъци извън Столична община", заяви Бояджийска. Тя уточни, че от следващата година биоразградимите отпадъци трябва да започнат да се събират отделно. Предвижда се създаване на ново общинско предприятие - "Столично предприятие за управление на отпадъците".

ДСепарирани са 204 хил. т отпадъци, които са преработени. Разходите възлизат на 11.8 млн. лв. От тях 145 хил. т са депонирани, а общите разходи за депониране са на стойност 4 490 000 лв. Нашата цел е да намалим размера на такса депониране", добави зам.-кметът Мария Бояджийска.

Изпълненият обем работа за зимно почистване до 31 август 2012 г. възлиза на 20 567 670 лв. или 131.53% спрямо плана.

ДВ дейности по проучване, проектиране и изграждане разходите, които планираме, са почти в същите граници като през 2012 г. - 16.85 млн. лв. при 16.44 млн. лв. през 2012 г.", добави Бояджийска. Тя уточни, че са предвидени 400 хил. лв. за оборудване на новото депо и инсталациите за компостиране.

Общината работи по изпълнението на обект ДДепо за неопасни отпадъци на площадка ДСадината", проект за инсталация за биологично третиране на зелени и биоотпадъци, площадка ДХан Богров", който е в процес на изграждане. Крайният срок на проекта е декември 2013 г. Общината работи по пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район ДОвча купел" и район ДКремиковци", като предстои сключване на договор на стойност 2,7 милиона лева. Предстои по проекта за закриване и рекултивация на депо Суходол да бъдат използвани 3.5 млн. лв. Усвоените средства по Оперативна програма ДОколна среда" са на стойност 35 млн. лв.

Коментари: 0