Васил Божков концентрира пътностроителния си бизнес

Дъщерно на „ЖП инфраструктура – холдингово дружество” е придобило дял от компании част от „Холдинг Пътища”

Васил Божков продължава да концентрира пътностроителни си бизнес в непублични компании.  Вчера „Холдинг Пътища”, в който той официално има миноритарно участие съобщи, че е продал дела си в „ПСТ Холдинг”, с предишно име „Пътностроителна техника” и „Пътинженеринг-М” от съответно 32,17% и 32,16%. Продавач на дяловете е „Пътища и магистрали”, което е дъщерно на „Холдинг Пътища”. Купувач  на участията на холдинговото дружество е „Ди Ви Ти Джи България”, дъщерно на контролираната пряко от Божков „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество”. Двете компании „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество”и „Холдинг Пътища” са свързани лица тъй като основните им акционери са близки.

Причината за обявените продажби е „необходимост от покриване на текущи задължения към трети лица”.  „Холдинг Пътища” е с блокирани сметки от Обединена българска банка заради необслужването на кредит от компании от групата.

В съобщението на „Холдинг Пътища” пише, че  „независимо от продажбите, „Холдинг Пътища” продължава да упражнява контрол върху двете дружества по силата на сключени през 2010 г. с останалите акционери договори за управление на акции и продължава да упражнява контрол върху тях, поради което горното няма да окаже съществено влияние върху дейността и финансовите резултати“.

Публичната компания наистина консолидира резултатите на компании, но няма контрол над тях. Тя загуби този контрол през септември 2010 г., когато не участва в увеличение на капитала им и делът му падна от 100% до 32,17% в „Пътностроителна техника”, 32,16% в „Пътинженеринг – М” и 32,26% „Видапътстрой”.

„Пътностроителна техника” и „Пътинженеринг-М” са изпълнители на големите поръчки, които холдингът има - лотове от Магистрала Тракия и Марица,  и пътя до ГКПП Капитан Андреево.

Коментари: 0