Вносът расте по-бързо от износа

Отрицателното търговско салдо в края на юни достига 1,99 млрд. евро

Вносът на стоки и услуги в България е нараснал по-бързо от износа. През юни 2012 г. отрицателното търговско салдо на страната се увеличи до 357,8 млн. лв., показват статистическите данни на Българска народна банка. За сравнение - през съпоставимия месец на миналата година показателят беше минус 229,8 млн. евро. За първите шест месеца салдото е отрицателно в размер на 1,99 млрд. евро, което е 5% от Брутния вътрешен продукт (БВП). През първото полугодие на миналата година дефицитът беше 898,6 млн. евро, или 2,3% от БВП.

Износът през юни 2012 г. е 1,77 млрд. евро, което е повишение от 10,7% на годишна база. С натрупване, през първите шест месеца от страната ни са изнесени стоки и услуги за 9,92 млрд. евро, което е ръст от 2,8% спрямо съпоставимия период на миналата година. Повишението през полугодието на 2011 г. беше 41,2%, припомнят от БНБ.

Вносът през юни 2012 г. е 2,12 млрд. евро, като нараства с 16,3% спрямо съпоставимия месец на миналата година. В периода януари-юни 2012 г. вносът достига 11,9 млрд. евро, или с 12,9% повишение на годишна база.

Коментари: 0