Външният ни дълг нарасна с над 740 млн. лв. през март

Близо 3.2 млрд. евро бруто дължи само сектор "Държавно управление"

108 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Брутният външният дълг на България в края на март 2013 г. е 37.35 млрд. евро или 90.4% от брутния вътрешен продукт (БВП), показват данни на Българска народна банка (БНБ). Размерът на дълга е с 246 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2012 г., когато е 37.59 млрд. евро. На годишна база брутният вътрешен продукт нараства със 741.6 млн. евро или 2%.

Дългосрочните задължения на страната ни в края на март 2013 г. са 27 097 млн. евро. На годишна база те се повишават с 509.6 мнл. Евро (1.9%) спрямо декември 2012 г. Краткосрочните задължения намаляват със 181.2 млн. евро спрямо декември 2012 г., а на годишна база нарастват с 232.1 млн. евро.

Брутният вътрешен дълг на България в сектор „Държавно управление“ в края на първото тримесечие на тази година е 3199 млн. евро. Спрямо края на 2012 г. той намалява с със 175.1 млн. евро (5.2%). На годишна база дългът на сектор Държавно управление нараства с 662.4 млн. евро.

Нетният външен дълг в края на март 2013 г.  е над 15.47 млрд. евро, т.е. почти същия като в края на миналата година.

Подкрепи Economic.bg