Задават се нови фалити на туристически агенции

Държавни чиновници и бизнесмени без застраховка в самолета заради неплатени билети

596 ~ 4 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Задават се нови фалити на агенции за продажба на самолетни билети, изоставени пътници по международните летища и неизплащане на застраховки при авиоинциденти.  Това ще се случи, ако пътниците, най-вече държавните институции и големи корпорации, не започнат да заплащат превозния документ веднага, при издаването му от дадена агенция, както изисква регулация на ИАТА/ Международна асоциация по въздушен транспорт/, предупредиха от бранша. Пътникът ще пострада и ако агенцията, от която си е купил билета не внесе веднага парите на превозвача.

Заради кризата, зачестилите фалити и голямата междуфирмена задлъжнялост Международната асоциация за въздушен транспорт, която защитава интересите на своите членове - авиопревозвачи, скъсява срока, в който акредитираните от нея агенти им заплащат издадените билети./  От 1 ноември плащанията ще бъдат през 10 дни или три пъти в месеца, а от 1 януари - през 7 дни, тоест 4 пъти в месеца.   

В момента изискването е травел агенциите за самолетни билети да се разплащат два пъти месечно, през 15 дни, с авиокомпаниите.

В България този срок не се спазва от държавата и бизнеса от години.

Билетите за държавната администрация сега могат да се платят с до 15-20 дни отложено плащане по договор, но министерствата и ведомствата закъсняват повече, казаха за economymagazine.bg травел агенти. Отлагането е постигнато с поставени предварително условия на отложено плащане при процедурите по Закона за обществените поръчки, при които се избират агенциите, осигуряващи пътуванията на чиновниците.

Много корпоративни клиенти и международни компании също искат от агенциите разсрочено плащане и привеждат парите за билетите с 30-дневно отлагане. Така травел агентите също закъсняват с разплащането с авиокомпаниите или теглят оперативни кредити, за да внесат парите за издадените билети.

Отсроченото плащане на самолетните билети за държавната администрация и за големи корпоративни клиенти се сочи като една от основните причини за фалитите на туроператорски агенции през последните две години. При трикратно закъснение ИАТА може да отнеме лиценза за продажба на самолетни билети на пътната агенция.
Въпреки това практиката продължава.

Като се сгъстят плащанията на 10 дни, а след това - на 7, много повече агенции няма да успяват да се разплатят на авиокомпаниите и ще фалират, предупредиха от бранша.

Това ще доведе до неизпълнени доставки на билети по договори с държавната администрация. Ще се провалят пътувания по международни договори и отношения. Министерствата ще трябва да обявят нови процедури по ЗОП, което ще им струва допълнителни разходи.

Най-неприятни са последствията за пътника. Всеки, излетял без да си е платил билета , е поставен пред потенциалната опасност да не му признаят застраховката. Така при инцидент или катастрофа , тя няма да му бъде изплатена.
Дори агентът да е внесъл  пари на авиокомпанията за превоза, адвокатите на застрахователя проверяват дали лицето Х си е платило билета и ако не е, застраховката не се признава, обясни източникът на economymagazine.

Пътникът може да не бъде допуснат на борда на самолета и да бъде принуден да си купи нов билет , ако пътническата агенция не е превела парите за него на авиокомпанията. 

Затова ИАТА уведоми със специално писмо Министерски съвет и Министерството на финансите (копие от което има в редакцията на economymagazine.bg) за предстоящото сгъстяване на сроковете за разплащане между агенциите за билети и авиокомпаниите. Тя поиска двете държавни институции да вземат мерки и "да променят условията по възлагане на обществени поръчки за превоз по въздух на пътници, за да се предотвратят затруднения при обслужването на държавните ведомства, поради забавяне на плащането на дължимите суми към акредитираните от международната асоциация пътнически агенти".

Неблагоприятните последици от отложените плащания могат да се избегнат , ако пътникът заплаща билета (превозния документ) веднага, в момента на издаването му от агенцията. А агенцията да привежда веднага парите на авиокомпанията.

По света корпоративните клиенти работят с банкови институции, чрез кредитни карти. Така рискът остава за банковата институция. Пътникът има отложено плащане, но билетът е платен на агенцията при издаването му и тя има възможност незабавно да приведе парите на авиокомпанията . Качвайки се на борда на самолета , пътникът  притежава застраховка още от началото на полета.
Европейският парламент плаща билетите си само с кредитни карти.
В САЩ, Германия и Австрия практиката е същата.

В България досега администрацията е плащала с платежно нареждане, което е издава в максималния възможен отложен срок, като дори често го е просрочвала. Сега администрацията ще трябва да плаща почти веднага. За да има отложено плащане , тя трябва да си организира плащане с кредитна карта на подходяща банкова институция.

В ИАТА регулация 824 се казва, че агенциите трябва да издават превозния документ на пътника в момента на плащането, не по-рано.

ИАТА освен това трябва да задължи и да следи всяка агенция след като получи парите за билета, да ги привежда незабавно на авиокомпанията. Собственикът на превозния документ е авиокомпанията и ако на нея не й е платено , пътникът не може да бъде превозен.

След заплащане на авиокомпанията се задейства договорът между пътника и авиокомпанията и той може да бъде превозен.

В агентския договор между ИАТА и агенцията е записано билетът да бъде издаден след като бъде платен. Бюрата на авиокомпаниите не издават никога самолетен билет, ако не им е платено.
А когато билетите се купуват през агенция , която продава от тяхно име, това изискване не се спазва и са нарушени изискванията на ИАТА и интересите на пътниците.

Подкрепи Economic.bg