Задължават магазини и учреждения да събират разделно

От 3 до 10 хил. лв. ще глобяват търговските обекти ако хвърлят отпадъка общо

Автор: Таня Киркова

Всички търговски обекти, малки и големи магазини, учреждения, офиси, болници, училища и други обществени сгради са задължени да събират разделно отпадъците, които образуват и да сключат договор с фирми, които имат разрешителни за дейността да ги извози и рециклира. Това изискване на новият закон за упраление на отпадъците, приет окончателно от парламента, влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Законът забранява изкупуване на кабели и проводници от физически лица, като изискването влиза в сила веднага след публикуването му в Държавен вестник. Търговците на скрап няма да имат право да купуват всякакви метални и битови отпадъци. Ако купят печката или тигана на гражданин, веднага ще се отнема разрешителното на търговеца.

Ако фирма купи от гражданин кабел или проводник, тя ще бъде наказана между 30 000 и 100 000 лв. Същото се отнася и за релси, вагони, локомотиви, ВиК тръби, пътни знаци, мантинели, елементи на съобщителната инфрастрруктура, капаци на шахти и метални паметници на културата.

След две години гражданите няма да могат да предават битови метални отпадъци срещу заплащане. До тогава ще бъдат изградени общинските площадки за едрогабаритни метални, строителни, опасни и други отпадъци, които не могат да се хвърлят в общата кофа за смет. Тогава ще влезе в сила и изискването за безкасово заплащане на предаваните отпадъци. Около 300 000 души в България събират пластмаса, стъкло и метали и хранят семействата си с прихода от тях. Ако получават парите от отпадъка по банков път, таксата за превода може да е съизмерима и дори по-голяма от спечеленето. Безкасовото плащане е отхвърлено от парламента в Англия, а в Белгия го въвели и след това отменили. Само във Франция има безкасово плащане, но там се увеличили кражбите, защото връщат отпадъка на незаконните пунктове.

Коментари: 0