Заливаме Дубай и Австралия с мляко

Страната ни получи 3,5 млн. евро по проект за реклама на сирене и кашкавал

Заливаме с кисело мляко и сирене Австраия и Обединените арабски емирства.

„Европейски млечни продукти всеки ден” е шестата одобрена от Европейския съюз промоционална програма, за прилагането на която бе подписан договор от Държавен фонд „Земеделие” и „Асоциация на млекопреработвателите в България”.

Програмата е за промоция на млечни продукти в трети страни и ще бъде насочена към пазарите на Австралия и Обединените арабски емирства. Срокът за изпълнение е три години, с разпределен бюджет от приблизително 3.5 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора, се казва в съобщение на фонда.

Ще бъдат промотирани основно бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко. Програмата цели увеличаване потреблението на промотираните продукти и активно запознаване на целевите групи потребители с тяхното разнообразие.
 
Това е втората програма, която ще се прилага от „Асоциация на млекопреработвателите в България”. Първата – „Европейско сирене, моля” –приключва в края на април след тригодишно изпълнение.
 
 
ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява останалите 20% от средствата.
 
Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до 15 април (1-во представяне) и 30 септември (2-ро представяне).
 
Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия.
 
Договорите се сключват с фонд „Земеделие” до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК.
 
Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

 

Коментари: 0