Здравната каса дава 200 млн. лв. по-малко на болниците

През 2014 г. за болнична медицинска помощ са отделени 988.1 млн. лв.

92 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

За болнична медицинска помощ в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г. са отделени 988.1 млн. лв. Проектът за бюджет на институцията е приет късно снощи от Надзорния съвет на НЗОК. Сумата е с 200 млн. лв. по-малка от заделената в бюджета за 2013 г. За лекарствена терапия при злокачествени заболявания са отделени 145 млм. лв.

През 2014 г. Касата ще разполага с общо 2.823 млн. лв., от които 2.472 млн. лв. - за здравноосигурителни плащания. За лекарствени продукти са заделени 556 млн. лв., в т.ч. лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение в размер на 527 млн. лв.

Предвидените средства за плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) са общо в размер на 13.4 млн. лв. Те са предназначени за дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и на болни с кожно-венерически заболявания, както и за интензивно лечение. В тези средства е включена и сумата за доплащане на частта от потребителската такса, която е разлика над 1 лев за пенсионерите.

В бюджета на НЗОК са предвидени и 1 млн. лв. за дейностите за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. От 2014 г. финансирането на тази дейност отново преминава в МЗ.

Средствата от 104.8 млн. лв., предвидени за други здравноосигурителни плащания, могат да се разходват по решение на НС на НЗОК, след предоставяне на пакет от мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, внесен от министъра на здравеопазването в Министерския съвет, в следните направления:

- Усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

- Прецизиране на обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ;

- Подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеки.

Министерският съвет следва да внесе приетите мерки в Народното събрание на Република България до 1 януари 2014 г.

Надзорът на здравната каса потвърди възможностите на институцията да заплати 80% от извършената болнична медицинска дейност за месеците септември, октомври и ноември т.г., като останалите 20% от извършената и отчетена дейност ще бъдат платени през януари 2014 г.

Подкрепи Economic.bg