АДФИ регистрира 1437 нарушения при обществени поръчки

Проверени са процедури на стойност над 1,8 млн. лв.

АДФИ регистрира 1437 нарушения при обществени поръчки
208 ~ 2 мин. четене

Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) представен в Народното събрание днес показа, че през годината са проверени 2440 обществени поръчки на стойност над 1,8 млн. лв. Установени са 1437 нарушения при 924 поръчки. Това е 38% от общия им брой.

При 17% от общо проверените са установени нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

През 2014 г. финансовите инспектори са извършили 601 финансови инспекции и проверки – 232 планови и 369 извънпланови по сигнали и искания. Това е посочено в отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), приет на днешното правителствено заседание. Констатирани са виновно причинени вреди за 13 991 113 лв., за 5 951 422 лв. от които са съставени 41 акта за начет срещу 44 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

При 508 обществени поръчки, т.е. 21% от общо проверените са констатирани нарушения, които имат процедурен характер (като например неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и др.).

За установените административни нарушения са съставени 1614 акта, в това число 981 на физически лица и 633 на юридически лица. По образуваните административно наказателни производства са издадени 814 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 975 000 лева.

На органите на прокуратурата са изпратени 167 доклада от финансови инспекции.

Подкрепи Economic.bg