150 администрации са готови да обменят документи изцяло електронно

В момента в системата на е-докоментооборот са едва 25 администрации

150 администрации са готови да обменят документи изцяло електронно
Броят на администрациите, готови да обменят документи по електронен път се разширява, съобщават от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Близо 150 административни структури са подали заявление за присъединяване към тъй наречения е-документооборот към 9 октомври 2017 г., сочат актуалните данни на организацията. 

От там посочват, че към момента по електронен път документи си обменят едва 25 администрации, повечето от които общински. От информацията става ясно, че сега документи с други административни органи изцяло по електронен път могат да обменят Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз", Националният статистически институт и Централният регистър на особените залози, както и три областни администрации - на Пловдив, Добрич и Велико Търново. Към 9 октомври в тестова среда успешно е присъединена и Националната агенция за приходите. 

Реално включените към системата за електронен документооборот са и 14 общини - Родопи, Руен, Челопеч, Димитровград, Стралджа, Антон, Мирково, Струмяни, Каолиново, Кричим, Брусарци, Чавдар, Крушари и Искър.

Невъзможността за обмен на документи изцяло по електронен път е една от основните пречки за предоставянто на реални електронни услуги за гражданите. Това е и една от приоритетните цели на ДАЕУ – да стимулира администрациите да синхронизират системите си, така че да не принуждават хората да принтират, сканират и разнасят вече съществуващи документи. 

В тази връзка със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на ДАЕУ. 

Заявката на агенцията е до края на 2018 г. хартиеният обмен между административните структури да бъде преустановен и процесът да се дигитализира напълно. 
Коментари: 0