АЕЦ „Козлодуй” има нов изпълнителен директор

Иван Андреев заемаше ръководния пост от юли 2016 г.

АЕЦ „Козлодуй” има нов изпълнителен директор

Държавното дружество АЕЦ „Козлодуй” ЕАД има нов изпълнителен директор. На мястото на Иван Андреев, като изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, застава Наско Михов. Това съобщават от компанията след решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, под чиято шапка е АЕЦ-ът.

От дружеството добавят, че решението за освобождаването на поста е поискано лично поради здравословни причини.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Справка показва, че те все още не са внесени.

Наско Михов е заемал ръководни длъжности в енергетиката. Има 16-годишен опит в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и 2-годишен стаж в ДП „Радиоактивни отпадъци“. Работил е и в Министерство на финансите.

Иван Андреев заемаше ръководния пост от юли 2016 г.

Коментари: 0