Агенцията по заетостта вече приема заявления по интернет

Досега безработните можеха да подават молбите си само лично на гише и то по местоживеене

Агенцията по заетостта вече приема заявления по интернет
5924 ~ 1 мин. четене

Агенцията по заетостта вече може да приема заявления и регистрации за безработица по интернет. Това е възможно благодарение на нова административна услуга за гражданите, разработена от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

С услугата се предоставя възможност на гражданите по електронен път да заявяват регистрация като търсещи работа, което досега бе възможно само с физическо посещение на Бюро по труда по постоянен адрес. След регистрация информацията служебно се предава на Националния осигурителен институт (НОИ), където с решение се определя стойността на предоставяните помощи.

Чрез Системата за сигурно електронно връчване НОИ уведомява лицето, подало заявлението. Така се реализира още една електронна административна услуга от край до край, която дава възможност за дигитално общуване между гражданите и администрацията, се казва в официалното съобщение.

През 2019 г. на гише в Бюрата по труда в страната са били подадени 303 019 заявления за безработица.

Коментари: 0