АИКБ очаква липса на кадри в машиностроенето и дървообработването

От организацията са изпратили писмо по темата до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

АИКБ очаква липса на кадри в машиностроенето и дървообработването
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е изпратила писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев, в което призовава Министерството на образованието и науката (МОН) да включи специалностите „Машиностроене” и „Дървообработване” в Списъка със защитените от държавата специалности.

Това означава, че работодателската организация очаква липса на кадри в машиностроенето и дървообработването, тъй като включването на тези специалности в списъка на МОН ще е индикатор, че там се очаква недостиг на специалисти. Ако „Машиностроене” и „Дървообработване” бъдат включени в списъка със защитените специалности, това ще приоритизира приема на ученици след VІІ клас в професионални паралелки по тези специалности.

Според АИКБ към изготвения вече списък трябва да бъдат добавени и специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ (ЦПУ – цифрово-програмно управление) и „Мебелно производство“, тъй като е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Първата е една от най-търсените и дефицитни специалности, а броят на учащите е крайно недостатъчен. Разпределението на паралелките не покрива всички области, в които е развит този бранш, като дори в региони с концентрация на машиностроителни предприятия като Видин, Враца и Монтана няма къде да се изучава специалността, се посочва още в писмото.

Предложението за включването на втората специалност „Мебелно производство“ е обосновано от официални икономически и социологически анализи, в които се сочи, че дървообработването и в частност производството на мебели, e и сред най-бързо развиващите се по отношение на експорта сектори. Това е и един от браншовете, който открива и поддържа работни места в райони с ниска заетост. В момента специалността е изучавана от едва около 120 ученика. Обучението по професията е подкрепено от бизнеса в Югозападен, Южен Централен, Североизточен и Северен Централен райони, като е декларирана готовност за осигуряване на задължително практическо обучение.

Коментари: 0