АИКБ подкрепя промените в Закона за двойния стандарт при храните

Те предвиждат регистър на сертификатите и санкции за нарушителите

АИКБ подкрепя промените в Закона за двойния стандарт при храните
680 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложените от БСП промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, който според тях ще реши проблема с двойните стандарти при храните в ЕС. Автори на законопроекта са съюз „Произведено в България” и Националния съюз на земеделските кооперации в България, които са членове на АИКБ.

Предложенията са Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да отговаря за регистрирането и проверката на сертификати. 

Друга мярка е да не се разрешава пускането на пазара на храна, произведена извън територията на България, без сертификат, издаден от официален контролен орган в държавата, където е произведена. Това също ще бъде регулирано от БАБХ. Според авторите на закона това ще удостовери, че храната е със същото съдържание, състав и рецептура с тази, която се търгува на нейна територия. Сертификат ще трябва са се изисква и когато храни от една и съща марка се произвеждат едновременно в България и извън нея, като за водеща ще се приема страната, където е направена първата регистрация на марката.

Предлага се, когато се установи, че храната няма издаден сертификат или не отговаря на посоченото в него, компетентните органи да предприемат необходимите мерки за забрана за продажба или изтегляне от пазара.

По думите на един от авторите на законопроекта - председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев, за да се гарантира превантивна дейност на закона, глобите и санкциите за нарушителите трябва да са сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1 до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10%.

Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България. 

И в момента е забранено една и съща марка, продавана в различни държави от ЕС, да има различен състав. Ако това представлява обаче елоялна търговска практика, тогава с нея трябва да се занимава Комисия за защита на потребителите (КЗП).

„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети, българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. 

Законопроектът вече е внесен от БСП, но според Велев има опасност той да се политизира и да срещне отпор в парламента. По думите му се очаква и "Обединени патриоти" да го подкрепят.

Според авторите на законопроекта текстовете му не засягат свободното движение на хора, капитали и стоки в ЕС. Те обясниха, че не очакват проблемът да се реши скоро на ниво Брюксел и трябва сами да предприемем необходимите мерки за борба с двойния стандарт.

По думите им директивата, която в момента се обсъжда в Блока относно двойния стандарт при храните ще се транспортира в националното законодателство евентуално след 2-3 години, което ще забави решението на проблема.

Подкрепи Economic.bg