Американската търговска камара избра нов Борд на директорите

Левон Хампарцумян е сред новите членове

Американската търговска камара избра нов Борд на директорите

По време на редовното си Общо събрание Американската търговска камара в България (AmCham) избра нов Борд на директорите.

В новия управителен орган влизат:

 • Божидар Нейчев, управляващ партньор на PricewaterhouseCoopers (PwC) България;
 • Борислав Димитров, изпълнителен директор на Cisco Systems България;
 • Елиза Грънчарова, временен изпълнителен директор на Coca-Cola България;
 • Георги Александров, изпълнителен директор на Oracle (Оракъл Ийст Сентръл Юръп България);
 • Ива Тодорова, IBM България (от предишния състав);
 • Ивайло Славов, основател и главен изпълнителен директор, БУЛПРОС Кънсълтинг (от предишния състав);
 • Константиност Папаянис, изпълнителен директор на „Мерк Шарп енд Дом България”;
 • Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „УниКредит Булбанк”;
 • Любомир Минчев, основател и главен изпълнителен директор на „Телелинк България” (от предишния състав);
 • Оливие Маркет, президент на „Ей И Ес Евразия”;
 • Симеон Стойчев, вицепрезидент и прокурист на Телерик, част от Прогрес;
 • Станислава Танева, директор за страната на „Ситибанк Юръп”, клон България (от предишния състав).

Половината членове на борда ще имат тригодишни мандати, а другите шестима – двугодишни, което се прави въз основа на броя гласове получени по време на гласуването от членовете. Това решение е продиктувано от стремежа за приемственост и последователност на решенията и дейността на Камарата, пишат от AmCham.

„През настоящата година Камарата постигна устойчивост и задържане на членовете. Нашите 350 члена представляват голяма част от секторите на икономиката“, посочи в обръщението към делегатите д-р Красимира Чемишанска, президент на AmCham.

„Изминалата година отбеляза напредък в ключови области, посочени нашия стратегически документ – Бялата книга: промотиране на устойчивото икономическо развитие, допринасяне за развитието на конкурентоспособността и благоденствие на страната чрез дигитализация и развитие на човешкия капитал“, очерта работата на Борда през годината Чемишанска.

Коментари: 0