АПИ откри обществена поръчка за укрепване на свлачище край „Цървеняка“

Участъкът е на пътя Радомир – Перник, с дължина от около 25 метра

АПИ откри обществена поръчка за укрепване на свлачище край „Цървеняка“
Агенция „Пътна инфраструктура“ откри обществена поръчка за извършване на проучване, както и укрепване на свлачището на път Радомир – Перник. Засегнатият участък се намира в местността „Цървеняка“. Целта на проекта е да бъдат проучени геоложките условия и да бъде разработена стратегия за трайно възстановяване и укрепване на участъка. Той е с дължина от около 25 метра, съобщиха от Агенцията.

Основните причини за проявените свлачищни процеси, според становището на експертите, е преовлажняване на откоса в следствие на паднали значителни количества валежи, геоложки строеж и геоморфоложки особености, нерегулиран отток от терените над откоса и др.

Индикативната стойност на поръчката е 400 хил. лв. без ДДС. Проектът ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Коментари: 0