Асоциацията на туроператорите се обяви против втори лифт в Банско

АБТТА изрази своята позиция в отворено писмо до медиите и властта

Асоциацията на туроператорите се обяви против втори лифт в Банско
4259 ~ 3 мин. четене
Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенции (АБТТА) изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Валери Симеонов, екоминистъра Нено Димов и министъра на туризма Николина Ангелкова, в което изразява своето несъгласие с решението на МС за изменение на плана на управление на Национален парк Пирин. 

От Асоциацията смятат, че решението е в противоречие с основните принципи за устойчиво икономическо развитие. "В качеството си на браншова асоциация на българските туроператори,  подкрепила  първа световната етична норма в туризма и една от организациите – инициатори на подписването на Меморандум за опазване на културно историческите и природни ресурси и устойчивото им използване за нуждите на туризма, АБТТА изразява позиция, че решението за бъдещето на най-големия ни ски курорт е взето извън професионалната общност на туроператорите, а проблемът е профанизиран  до ниво „еколози срещу инвеститори”, посочват от туроператорските агенции. 

АБТТА подчертава, че внушението „ако няма лифтове и ски, няма и туризъм“ е погрешно и опасно, и предупреждава, че изграждането на втори лифт, без отчитане на всички фактори и извършване на  някои задължителни предшестващи действия създава предпоставки за влошаване качеството на туристическата  услуга в Банско и реална заплаха  за компроментиране на националното туристическо предлагане като цяло.

С отъждествяването на планинския туризъм само със ски туризъм, в последните години в България бяха неглижирани  всички останали негови форми - пешеходен туризъм във всичките му разновидности, планинско колоездене, конен туризъм, наблюдение на птици, кафява мечка, муфлон и др., скално катерене и алпинизъм, както и останалите форми на приключенски туризъм - рафтинг, параглайдинг, каяци, спелеоложки и пр.

В същото време,  българският ски туризъм в Банско продължи  да се развива екстензивно, създавайки   огромен дисбаланс между легловата база   със съществуващия капацитет  на ски пистите,  и оставяйки без развитие най- екологичните  и изискващите най-скромни   ивестиции форми на зимен туризъм като ски туринг, фрий райд, ски бягане. 


АБТТА привлича вниманието на на българската общественост към  следните въпроси:

- Възможно ли е без задълбочен анализ на функционирането и резултатите от действието на концесията върху местната икономика и бизнес среда през последните 15 г. да се намерят устойчиви и отговорни решения на проблемите?

- Какъв е капацитета на съществуващите ски писти в  Банско?

- Какъв прираст на ски-туристи по пистите на Банско може да се очаква след пускане на втори лифт и въвеждане  в експлоатация на очакваната допълнителна леглова база от приблизително 20 хиляди нови легла?

- Какви са стандартите за безопасно ски каране в съвременните ски курорти и как те биха били постигнати в Българи?

- Какви мерки предвижда държавата за  осигуряване на равностойна конкурентна среда при предоставяне на ски услуги (ски оборудване и ски уроци) и хотелски услуги,   и предпазване от възможни злоупотреби с   монополната собственост на ски съоръженията в  ски курортите ни?

Национален парк Пирин е уникален природен ресурс, включен в списъка  на ЮНЕСКО, защитаващ световните богатства от човешко посегателство.  От Асоциацията са категорични, че гласуваната промяна е в нарушение на Закона за защитените територии и Европейската директива за природните местообитания и създава реална заплаха за отпадане на националния парк от листата световно природно наследство на ЮНЕСКО. 

АБТТА призовава за отмяна на решението на МС и извършване на надлежни експертни оценки на въздействието на планираните промени в плана за управление на Национален парк Пирин и провеждане на широки обществени консултации по въпроса за изграждане на втори кабинков лифт в Банско, при пълно съобразяване с действащата национална и Европейска правна норма, с респект към националното природно наследство и с отчитане икономическите ползи за държавата и реалните интереси на местните общности. 

Подкрепи Economic.bg