От Австрия ще помагат на България в реализацията на газов хъб „Балкан”

До месец като дъщерно дружество на „Булгартрансгаз“ ще бъде регистрирана борсата за търговия с природен газ

От Австрия ще помагат на България в реализацията на газов хъб „Балкан”

България ще черпи опит от Австрия в изграждането на газовия хъб „Балкан” и развитието на газова борса у нас. Днес „Булгартрансгаз“ ЕАД и Австрийският централноевропейски газов хъб (CEGH) подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб „Балкан”.

В него двете компании поеха ангажимент за сътрудничество и подпомагане развитието на газоразпределителния център на територията на страната ни, чрез обмен на ноу-хау и добри практики по отношение изграждането и функционирането на газовия хъб, както и информация по правните и регулаторни въпроси на ЕС.

CEGH ще подкрепя търговията на газова борса в България и чрез предоставяне на помощ, услуги и информация. Страните споделят мнението, че българският пазар на газ играе важна роля за развитието на ликвидната търговия с газ в Югоизточна Европа, който е един от ключовите въпроси за постигане сигурност на доставките и конкурентоспособност в региона на Югоизточна Европа.

CEGH ще допринесе за сътрудничеството, като споделя информация за успешното функциониране на газовите хъбове и ликвидни места за търговия с газ, свързани с основния европейски газоразпределителен център в Баумгартен, Австрия. По този начин австрийският партньор ще помогне на българския газопреносен оператор да прецени как да развие и превърне газов хъб Балкан във важно място за търговия с природен газ в региона.

„България има амбицията да се превърне в газоразпределителен център на региона. За целта съвместно с Европейската комисия работим по концепцията за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“, каза енергийният министър Теменужка Петкова.

Тя добави, че освен необходимата инфраструктура като част от хъба ще бъде създадена борса за търговия с природен газ, която ще бъде регистрирана като дъщерно дружество на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в рамките на месец. „Това ще гарантира необходимите предпоставки за либерализация на пазара и развитието на търговията със синьо гориво на българска територия”, каза още Петкова.  

По думите ѝ „Булгартрансгаз“ ще инвестира в разширяването на националната газопреносна мрежа, за да превърне България в основен разпределителен център на природен газ за европейските пазари на природен газ.

Коментари: 0