Бъдещите пенсионери имат средно по 2800 лв. за втора пенсия

Само 600 хил. се осигуряват доброволно за старини

Бъдещите пенсионери имат средно по 2800 лв. за втора пенсия
Хората в предпенсионна възраст - между 55 г. и 59 г. - имат средно натрупани по 2815 лв. по индивидуалните си партиди. Toва ще са първите поколения, които ще получават втора пенсия от частните фондове, заради което държавната им пенсия ще е намалена с 28% - заради 5-те процента пенсионна вноска към втория стълб. Близо 129 хил. българи в тази група се осигуряват в универсален пенсионен фонд към края на март, показват данните на Комисията за финансов надзор за първите три месеца на тази година, пише в. "Сега".

Първото поколение пенсионери, които ще започнат да получават втора пенсия, са родените през 1962 г. Това ще стане през септември 2021 г., тоест те имат още поне пет години да се осигуряват. Възможно е обаче още през тази есен, ако някой работещ има натрупани достатъчно средства по партидата си, така че да получава поне минималната пенсия за стаж и възраст, тоест 161 лв. и 38 ст. към момента, да поиска втора пенсия. Няма данни колко хора биха могли да се възползват от тази възможност. 

Частните фондове са против оповестяването на усреднени данни, защото сумите по индивидуалните партиди са много различни. От КФН също уточняват, че натрупаните суми варират в широки граници и зависят от няколко фактора - размера на осигуровките, периода на внасянето им, таксите, които фондовете удържат. Според дружествата, за да се получи адекватна втора пенсия, трябва да е минал пълен период на осигуряване от 35-40 г. за втора пенсия. "В началото учителският фонд изплащаше пенсии по 60 ст., но сега всички са доволни от него", коментира Даниела Петкова, шеф на "Доверие", по повод ниските средни суми по индивидуални партиди. 

Според данните на КФН средната сума в индивидуалните партиди на хората между 50 г. и 54 г. е най-висока - 2874 лв. и 47 ст. В тази възрастова група са 487 хил. души. Между 45 г. и 49 г. осигурените имат по 2824 лв. и 45 ст. средно спестени за втора пенсия. Тези хора са 536 хил. души. Според данните на КФН най-много индивидуални партиди имат хората между 40 г. и 44 г. - над 571 хил. По тях средната сума към март тази година е 2700 лв. и 32 ст. Между 25 г. и 29 г. хората в универсален пенсионен фонд са 449 хил. и по техните партиди средно има по малко над 405 лв. 

В професионалните фондове средните суми са по-високи, защото работещите първа и втора категория внасят и по-високи осигуровки. В професионалните фондове първа категория внасят 12% от пенсионната вноска, а втора - по 7%. Родените между 55 г. и 59 г. имат обаче по 2335 лв. Тук има 26 хил. индивидуални партиди. За родните между 50 г. и 54 г. сумата е по 4384 лв. и 86 ст. Те са близо 44 400 осигурени в първа и втора категория.
Коментари: 0