Българите имат най-малко спестявания от целия ЕС

Домакинставата у нас обаче имат най-малко дългове

Българите имат най-малко спестявания от целия ЕС

Българските семейства имат най-малко спестявания, но и най-много дългове в сравнение с останалите 28 страни-членки на Европейския съюз. Това показват данните на Евростат за спестяванията на домакинствата през 2014 г.

Отчетеният процент на спестявания у нас е отрицателен – минус 0,2%, като след нас по този показател са единствено Латвия - минус 0,8 на сто и Кипър - минус 10,8 на сто.

Страните с най-високи показатели на спестявания на домакинствата са Германия, Словения, Франция, Австрия, Холандия, Белгия и Италия.

В Германия процентът на спестявания на домакинствата е бил 16,9, в Словения и Франция - по 14,1, в Австрия и Холандия - по 13,3, в Белгия - 12,6 и в Италия - 10,6 на сто.

По показател „дългове към приходи” България се нарежда до страни като Литва, Латвия, Словения и Чехия, където задлъжнялостта на домакинствата стига 50%. Този процент  прави финансовото бреме на семейните разходи по-поносимо.

В същото време дълговете на домакинствата към приходите в Холандия, Дания и Кипър достига цели 200%.

Домакинствата в страните в ЕС с най-висока задлъжнялост ще имат и най-продължителен период от време  - 2-3 години, докато успеят да изплатят дълговете си с разполагаемите доходи в семейството. 

Коментари: 0