България е сред страните с най-много сделки през 2015 г.

ИТ, производство и услуги са най-атрактивните за инвеститорите сектори

България е сред страните с най-много сделки през 2015 г.
516 ~ 3 мин. четене
Броят на сделките по сливания и придобивания в Централна и Югоизточна Европа отбелязва лек спад от 1.8%, достигайки 1281 реализирани сделки. Това показват данните на одиторката компания „Ърнс енд Янг” за сделките в региона през 2015 година.  

Средната стойност на сделките обаче е осезаемо по-висока и това се отразява на стойността на целия пазар, който нараства с чувствителните 12% през изминалата година. Така стойността на общия обем сделки се равнява на 43.1 млрд. долара.

Като цяло 2015-а може да бъде определена като "годината на стратегическите инвестиции". 78% от всички сделки в Централна и Източна Европа са стратегически. Най-много са стратегическите сделки в Хърватска - 96%, Сърбия - 93% и Словакия - 86%. Финансовите сделки са най много в Унгария и България, съответно 38% и 30%.

„Тенденцията в световен план е сделките по сливания и придобивания да са част от устойчивата стратегия за растеж на компаниите в дългосрочен план. През последните години в България виждаме стабилизирани развиващи се бизнеси, за които има интерес от международни инвеститори. Българските компании също търсят възможности за експанзия на нови пазари.“, коментора Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел ”Консултации по сделки“ в „Ърнст енд Янг” - България.


 Кои са най-атрактивните пазари?

За трета поредна година Турция оглавява първото място по атрактивност към инвеститорите, реализирайки общо 312 сделки през 2015. Също традиционно, Полша и Чехия заемат второ и трето място в класацията, затваряйки съответно 278 и 185 сделки. 

Шест от страните в региона - Турция, Словения, Словакия, Полша, Унгария и Гърция, отбелязват ръст на сделките. Значително по-малко са сделките в Румъния (32%) и Хърватска (30%). В България са общо 50 сделки, или със 17%  по-малко спрямо 2014 година. Интересно е, че в Сърбия, въпреки че реализираните на брой сделки намаляват, размерът на пазара бележи най-висок растеж в региона  – от 200 милиона долара през 2014-та, нараства до 900 милиона долара през 2015-та.


Колко е голям пазарът?

43.1 милиарда долара или с 12% повече е общата стойност на оповестените сделки през 2015 г. Всъщност, резултатът е такъв, поради увеличаващата се средна стойност на сделките през годината. Стойността на сделките нараства, нараства и стойността на целия пазар.

Турция, Полша и Чехия са най-големите пазари в региона в стойност - съответно Турция с 10,8 млрд. долара, Полша с 7.6 млрд. долара и Чехия с 7.2 милиарда долара. Близо 1 млрд. долара – това е стойността на българския М&A пазар. През 2014 стойността на пазара е 1.27 млрд. долара.


По-малко чужди инвеститори

Подобно на миналата година, през 2015 видяхме множество сделки от местен характер - при 49% от всички сделки в ЦИЕ, продавачът и купувачът са от една и съща държава. Тази тенденция е най-силна у нас в България – 67%, а също и в Унгария - 61% и Сърбия - 60%.

Турция и Чехия реализират най-много изходящи сделки (това са тези сделки, реализирани от турски и чешки инвеститори в други страни) –всяка по 38 сделки, следвани от Полша с 30 сделки. Чисто пропорционално най-много са изходящите сделки в Хърватска 33% и Чехия 21%. Входящите сделки (тези, които са привлекли чужди инвеститори) са най-много в Словакия - 63% и Румъния - 60%.


ИТ, производство и услуги са най-атрактивните сектори през 2015

184 или 14% от всички затворени сделки са в сектора на информационните технологии. 167 са сделките в сектор производство и 121 в сектора на услугите. Най-големите сделки като стойност се случват в банково-финансовия сектор.


Откъде са инвеститорите

Въпреки че близо половината от сделките в региона са с местен характер (и купувачите и продавачите са от една и съща страна), общият брой на инвеститорите от Западна Европа и тези от други континенти са повече в сравнение с инвеститорите от ЦИЕ. САЩ, Германия и Великобритания – това са трите страни, от където идват най-много инвестиции в региона на ЦИЕ. САЩ затваря 62 сделки, Германия - 49 и Великобритания - 45. 

Подкрепи Economic.bg