България и Македония започват общ проект за енергийна интеграция

Двете държави подписаха меморандум за обединение на пазари „ден напред“

България и Македония започват общ проект за енергийна интеграция
792 ~ 1 мин. четене
България и Македония ще си сътрудничат в пилотен проект за интеграция на енергийните си пазари. Днес Министерският съвет одобри меморандум между българското Министерство на енергетиката и македонското Министерство на икономиката за обединение на електроенергийните пазари „ден напред“.

Меморандумът цели създаването на равнопоставена правна и регулаторна основа за обединяването на пазарите на електроенергия „ден напред“ между двете държави при недискриминационни и справедливи условия.

Подписването на меморандума е елемент от общите усилия за свързаност в енергийния сектор, създаване на работни места и развитие на конкурентен и интегриран енергиен пазар в региона, изцяло в синхрон с последователната политика на България за гарантиране на устойчиви и достъпни енергийни доставки за Югоизточна Европа.


Коментари: 0