България окончателно реши да не подкрепи миграционния пакт на ООН

Постоянният ни представител в ООН ще гласува с „Въздържал се” при утвърждаването на документа

България окончателно реши да не подкрепи миграционния пакт на ООН
България ще се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт на ООН за безопасна, регулирана и редовна миграция. Това реши окончателно българското правителство на днешното си заседание.

Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще се проведе в Маракеш, Мароко, на 10 и 11 декември. Правителството също така е решило при предстоящото гласуване на резолюцията в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт българският постоянен представител в ООН да гласува с „Въздържал се”.

Правителството подчертава, че темата за по-ефективното управление на миграционните процеси е от основно значение за страната ни, както и че на този етап управляващата коалиция смята, че решението за неприсъединяване пакта на ООН защитава в най-пълна степен интересите на българските граждани.

България обаче ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международноправни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници.
Коментари: 0