България - първа по годишен ръст на държавния дълг в ЕС

Съгласно данните на Евростат държавният ни дълг се е увеличил с 10 процентни пункта, достигайки 29.6%.

България - първа по годишен ръст на държавния дълг в ЕС
Автор: Ивайла Раденкова

Държавният дълг на България или коефициентът държавен дълг спрямо брутен вътрешен продукт (БВП) расте с най-бързо темпо сред всички страни от Европейския съюз, отчита Евростат за първото тримесечие на 2015 г, спрямо предходното.

Съгласно данните на Евростат държавният ни дълг като процент от БВП се е увеличил с 10 процентни пункта, достигайки 29.6%. Така, държавният дълг на страната ни достига 24.52 млрд. лв., а в края на март миналата година беше 15.76 млрд. лв.

Въпреки сериозното повишение България остава сред страните в Европейския съюз (ЕС) с най-ниско съотношение дълг към БВП. Преди нас са единствено Естония и Люксембург, които имат съответно 10.5 и 21.6% държавен дълг спрямо БВП.

Най-задлъжнелите страни в ЕС в края на първото тримесечие на 2015 г. са Гърция, Италия и Португалия, чиито дългове се равняват съответно на 168.8, 135.1 и 129.6% от БВП. На второ място е Хърватия (+ 6,2%), следвана от Словения (+ 4,8%). Най- солидно понижение на дълга е регистрирано в Гърция (- 5,5%) и Унгария (- 4,7%). През първото тримесечие на тази година най-ниско равнище на държавния дълг като процент от БВП е отчетено в Естония (10,5%), следвана от Люксембург (21,6%) и България (29,6%). Най-високи са нивата на държавната задлъжнялост в Гърция (168,8% от БВП), Италия (135,1%) и Португалия (129,6%).

 Гърция обаче е шампион по свиване на съотношението на тримесечна и годишна база. Спрямо края на декември 2014 г. понижението е с 8.3 процентни пункта, а за последната година – с 5.5.

Евростат припомня, че именно държавният дълг е в основата на икономическите трудности, с които се сблъсква Гърция. В абсолютна стойност той е 301.53 млрд. евро, докато в края на март 2014 г. беше малко над 315 млрд. евро.

 В целия Европейския съюз и в еврозоната държавният дълг се е повишил като процент от БВП през първото тримесечие на година. В края на първото тримесечие дългът в 28-те страни от ЕС се повишава до 88,2% от БВП спрямо 86,9% в края на миналата година и 86,2% през първото тримесечие на 2014 г.

Според правилата на ЕС дългът на държавите членки не трябва да надхвърля 60%. Само 11 страни отговарят на това изискване според агенцията.

Коментари: 0