България се включва в коалицията срещу новите екологични норми на ЕС

Министърът на околната среда и водите представи приоритетите на ведомството

България се включва в коалицията срещу новите екологични норми на ЕС

Снимка: Министерство на околната среда и водите

България иска да се присъедини към коалицията, оглавявана от Полша, за обжалване на решението на Европейската комисия за новите норми за големите горивни инсталации. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на пресконференция за представянето на приоритетите в сферата на околната среда, заложени в управленската програма на правителството за 2017-2021 г.

Становището ни е свързано с регламента, който засяга ТЕЦ-овете на въглища, които след 2021 г. трябва да работят, изпълнявайки най-добри налични техники при големите горивни инсталации. Документът включва стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата (серен диоксид, азотни оксиди, живак). Правилата ще се прилагат за всички въглищни централи в Европа, които представляват едни от най-големите източници на тези емисии.

Димов уточни, че няма забавяне в действията на министерството, а просто е трябвало да се изчака публикуването на решението в официалното издание на ЕС.

Той припомни, че експерти съдействат в създаването на конкретни мерки, които да защитят големите горивни инсталации връзка с възможността за дерогация от изискванията на Европейския парламент. По думите на Димов ефектът от инвестициите в нови системи за улавяне на серни и азотни изхвърляния и проследяване на нивото на живак ще са много по-високи в сравнение с ефекта за околната среда. Затова се съставят анализи, които трябва да бъдат внесени индивидуално от всяка централа, въз основа на което може да бъде поискана дерогация и при това тя да е безсрочна.

„Възможността за получаване на дерогация е много голяма“, каза министър Димов. Той припомни, че България е гласувала против въвеждането на новите еконорми, но заради положителния вот на Гърция, държавите, които са били против не са били достатъчни.

Припомняме, че България, Германия, Полша и Чехия бяха най-активните противници на въвеждането на новите норми. Страната ни поиска промяна в равнищата на заложените емисионни нива и излезе с официална позиция до ЕК, но въпреки опозицията не само на България, а и на други държави-членки, ЕС ще въведе новите правила. Главната цел е по-чист въздух и по-добър живот за европейските граждани.

„Сега шансът на България е получаване на дерогация по отношение на централите в Маришкия басейн”, добави Димов.

Като друг основен приоритет в програмата на МОСВ той посочи чистотата на атмосферния въздух.

„Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни институции, че чистотата на въздуха е тясно свързана със здравето на хората – с респираторните заболявания и особено с алергиите при подрастващите“, каза министър Димов. Затова проблемът трябва ясно да се припознае от кметовете, които носят отговорност в населените места. Според министъра голяма част от програмите за намаляване на замърсяванията в атмосферния въздух в общините са изтекли и местните власти трябва да бъдат по-активни за набелязване на мерки за подобряван. За актуализация и нови общински планове в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са предвидени 3 млн. лв.

moew_pkf1Създадена е и междуведомствена работна група за подготовка на законови промени, с които ще се ограничи използването на въглища с високо съдържание  на сяра и пепел за битовото отопление. „Това е основният проблем в 21 от 25-те града, в които се наблюдава замърсяване на въздуха над нормите“, допълни министърът. Предвижда се създаване на онлайн информационна система за подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух като част от националната система за мониторинг.

Друг приоритет в управленската програма е устойчивото управление на отпадъците. „От изключителна важност във връзка с наказателната процедура срещу страната ни от Европейската комисия, е прекратяване на експлоатацията на старите общински депа, които не отговарят на изискванията на европейското законодателство“, заяви Нено Димов. Според графика, представен на ЕК, до края на 2017 г. трябва да бъдат затворени 113 общински депа. Досега са пуснати 49 от предвидените 55 регионални системи за управление на отпадъците, които трябва да заместят старите депа. Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за сметка на увеличаване на рециклираните. За насърчаване на рециклирането и използването  на отпадъците като ресурс е обявена и процедура на стойност 91,5 млн. лв. за кандидатстване по ОПОС.

„При незатваряне на старите депа на страната ни ще бъдат наложени санкции. Например Италия е била глобена еднократно с 40 млн. евро плюс дневна санкция до изпълняване на изискванията“, съобщи зам.-министър Николай Кънчев. Той беше категоричен, че старите депа ще бъдат затворени, а там, където все още се изграждат новите системи, отпадъците ще се извозват към съседни общини. Кънчев съобщи, че две общини вече са излезли от риск за неспазване на изискванията – Пазарджик и Златица. Проблемни остават Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия.

Друг важен акцент в програмата е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите. В МОСВ най-тежките режими, които имат възпиращ ефект, са свързани с получаването на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологичната оценка, комплексните разрешителни и рисковете от големи аварии с опасни химикали, заяви министър Димов. Той посочи, че на срещите си с работодателските организации е поел ангажимент да се намали броят на необходимите документи, като се искат по служебен път между администрациите. Предвиждат се промени в 14 закона и 16 наредби за облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Коментари: 0