България става все по-привлекателна за инвестиции в имоти

Липсата на единен стандарт при оценките на имоти е един от основните проблеми на българския пазар

България става все по-привлекателна за инвестиции в имоти

Югоизточна Европа и в частност България стават все по-привлекателни за инвеститорите, тъй като предлагат първокласен инвестиционен продукт при нива на доходност, които вече не могат да бъдат постигнати на по-зрелите пазари.

През последните години все по-голям обем от капитали се насочват към региона от развитите пазари в Западна и Централна Европа. Заради това темата за прозрачността на българския пазар на имоти става все по-значима, а инвеститорският интерес към региона ще се трансформира в конкретни сделки, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на консултантската компания Forton/Cushman&Wakefield.

Липсата на единен стандарт при оценките на недвижими имоти е един от основните проблеми на българския пазар, смята Михаела Лашова. Това води до различни интерпретации, а в някои случаи дори може да изкриви резултатите от оценяването.

„Пазарните оценки, които не са в съответствие с международните оценителски стандарти (IVS) нерядко не изпълняват основните си функции – да дават точна и надеждна информация за качествата на оценявания актив и неговата стойност”, коментира експертът.

И обратното – обективната оценка, направена по международните стандарти, дава надеждна и точна информация за това как се представя дадена инвестиция във времето и какъв е резултатът от взетите решения в дългосрочен план, допълва Лашова.

Според нея коректността на оценките влияе значително върху инвестиционния пазар, тъй като осигурява необходимото спокойствие и доверие от страна на инвеститорите да вложат парите си.

„Тази година темата за прозрачността стана още по-значима и покрай стрес-тестовете на банковата система, тъй като в голямата си част обезпеченията по отпуснатите кредити са недвижими имоти”, допълва Лашова. 

Коментари: 0