Банка ДСК засилва подкрепата за бизнес клиентите си с гарантирани от ББР кредити

В гарантирания портфейл могат да бъдат включвани както съществуващи, така и нови кредити за финансиране на ликвидни нужди

Банка ДСК засилва подкрепата за бизнес клиентите си с гарантирани от ББР кредити

Снимка: Банка ДСК

Автор: Банка ДСК

Банка ДСК и Българската банка за развитие подписаха споразумение за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро, малките и средни предприятия (МПС), които изпитват трудности заради епидемията от СOVID-19. В рамките на споразумението бизнес клиентите в сегмент МПС ще имат възможност да кандидатстват и получат до 300 000 лв. кредит, а гаранцията ще покрива до 80% от отпуснатите средства. Предложението е валидно за фирми от всички сектори на икономиката.

В гарантирания портфейл могат да бъдат включвани както съществуващи, така и нови кредити за финансиране на ликвидни нужди. Гратисният период за плащания по главница и лихва е до 36 месеца за портфейла за нови кредити, а лихвата се определя съгласно вътрешните правила на банката.

„В Банка ДСК познаваме добре нуждите на нашите клиенти с малък и среден бизнес, които в момента изпитват затруднения в следствие на прекъсване на дейността си, поради извънредната ситуация. За нас е важно да сме близо до тях и да им предлагаме персонализирани решения. Вярваме, че с присъединяването ни към Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на бизнеса, правим още една важна стъпка в помощ на нашите бизнес клиенти, за да могат бързо да преодолеят икономическите предизвикателства и да продължат да се развиват устойчиво", коментира Боян Стефов, изпълнителен директор и ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК.

Желаещите да се възползват от кредитиране трябва да отговарят на някои условия, като спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г., сравнено спрямо същия период в 2019 г., прекратени доставки от внос, отменени договори за износ, общо намаление на броя на заетите лица или затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.

Крайният срок за кандидатстване за кредит по „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“ е 23 декември 2020 г.

В стремежа си да осигури стабилност, спокойствие и сигурност на своите бизнес клиенти, Банка ДСК им предостави възможност, в случай че желаят, да се възползват и от друг механизъм за справяне със затруднения - облекчаващи мерки за отсрочване на задълженията по кредити съгласно „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към Банки“.

Коментари: 0