Банка „Виктория” отваря на 12 декември

Ще бъдат продадени кредити за 180 млн. лв. на цена близка до балансовата им стойност

Банка „Виктория” отваря на 12 декември
200 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Търговска банка „Виктория” ще възстанови работата си от 12 декември, става ясно от съобщение на Българска народна банка.

От институцията посочват, че направения анализ показва, че кредитната институция отговаря на всички изисквания, за да извършва пълния набор операции, според лиценза за банкова дейност. Първоначално достъп до услуги ще имат само вложителите, а от 22 декември, когато изтича срока на специалния ѝ надзор, банката би трябвало да възобнови напълно дейността си.

Прегледът на кредитния портфейл на банката, направен от АФА, завърши със заключението, че качеството му е добро, включително неговите обезпечения и необходими провизии. За да бъде отворена банката е необходимо да бъде осигурен ликвиден буфер, който да поеме желаещите да се ползват от депозитите си. За тази цел БНБ е дала предписания на 16 септември на квесторите на банката да бъде стартирана тръжна процедура за продажба на обособени части от кредитния портфейл.

От БНб уточняват, че това се е наложило, поради това, че ТБ Виктория не разполага със съответните ликвидни активи, които да послужат за обезпечение за предоставяне на ликвидност от централната банка по чл. 33 от ЗБНБ. Държавата също не може да предостави този ресурс, тъй като условията за това трябва да са изпълнение от цялата банкова група, а Корпоративна търговска банка е с отнет лиценз.

За целта на тръжната процедура, кредитния портфейл е бил разделен на пет части, според видовете банкови продукти. След сравнителен анализ на представените оферти, извършен от „Ърнст и Янг България“ ЕООД, като най-добри за ТБ “Виктория“ ЕАД са посочени офертите на Токуда банк за „малък бизнес“ и „потребителски кредити с ипотека“, на СЖ Експресбанк за „ипотечни кредити“ и на ЦКБ за „потребителски кредити и кредитни карти“. „Тези оферти покриват почти 100% от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли”, подчертават от БНБ. За портфейла от „големи и средни корпоративни клиенти” е постъпила само една оферта и то не за пълния пакет и на този етап те няма да се продават.

На този фон, централната банка е счела, че е целесъобразно да се одобрят горепосочените оферти да се сключат сделки за съответните активи. Този процес ще отнеме около три седмици, който срок е и определящ за дата 12 ноември. Операциите ще осигурят около 180 млн. лв., които могат да се използват за изплащане на всеки депозит, при желание на клиентите. Общият размер на влоговете в банката е 160 млн. лв.

БНБ е направила задължително предписание на квесторите в срок до 12 декември да организират провеждане на Общо събрание на акционерите на банката, на което да бъдат приети решения за: изменение на устава ѝ с цел по-ефективно и икономично управление чрез преминаване от  двустепенна към едностепенна система за управление; избор на Съвет на директорите на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет; избор на регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014 г.

Пълното съобщение на БНБ можете да откриете ТУК.

Подкрепи Economic.bg