Банките трябва да внимават с проблемните кредити

За целта финансовите институции трябва да са по-внимателни при отпускането на нови заеми

Банките трябва да внимават с проблемните кредити

Активното кредитиране в момента, макар и позитивна пазарна тенденция, носи неминуеми рискове. Затова банките трябва да са по-внимателни с отпускането на заеми, за да избегнат повторение на сценария отпреди няколко години. Това посочват от консултантската компания Корект Проект, занимаваща се с управление на строителни проекти.

„Преди да пристъпят към обезпечение на ново инвестиционно намерение за даден обект, институциите трябва да проучват внимателно и самия проект, и инвеститора. Подобен контрол е необходим, както показа и кризата от 2008 г., за да се избегне появата на нова вълна проблемни активи”, коментира Димитър Недев, управител на Корект Проект.

По думите му активният имотен пазар в момента е и добра почва част от проблемните имоти да се превърнат в успешни проекти с помощта на експертна оценка. „Вече имаме наблюдения, че в известна степен банките се поучиха от негативния си опит от времето на кризата. Днес те по-детайлно проверяват инвеститорите и търсят професионално мнение, за да подсигурят процеса”, казва Недев.

„За много от проблемните строителни обекти в България, резултат от кризата, може да се появи втори шанс, стига да е налице достатъчна инвестиционна прозорливост. Банките разполагат с голям обем проблемни обезценени имоти, загубата от които може значително да се намали. Начинът това да стане е като се изготви нов план за развитие и се стигне до успешна реализация на тези проекти”, коментира Недев.

Според Корект Проект, течащият в момента одит от страна на МВФ и Световната банка допълнително мотивира прецизността на финансовите институции по отношение на политиката им с проблемни активи – настоящи и потенциални.

Според Недев са необходими няколко стъпки при реализацията на проблемен имот. На първо място стоят оценката и анализът на текущото състояние. Впоследствие, с помощта на консултант по недвижими имоти се изготвят препоръки за различните възможности за потенциално развитие на дадения имот.

„Много е важно на този етап да се изготвят няколко алтернативни концепции за реализация на обекта”, коментира Димитър Недев. „Не бива да се забравя, че в същността си този проект е проблемна и успехът му ще е зависим от гъвкавостта и способността на инвеститора да смени една концепция с друга при необходимост”.

По думите му, не на последно място е нужно прецизно остойностяване на проекта, в това число създаване на детайлен график и бюджет, план за управление на всички потенциални рискове и на финал – продажба на работещия вече обект. 

Коментари: 0