ББР с нов надзорен съвет

Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са новите членове на банката

ББР с нов надзорен съвет
Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са новите членове на Надзорния съвет на „Българска банка за развитие" АД. Това съобщават от Министерството на финансите след проведеното днес Общо събрание на акционерите на банката.

Кирил Ананиев е заместник-министър на финансите в служебния кабинет. В периода 1998-2009 г.  е заместник-министър на финансите при три последователни правителства. Бил е също секретар по финансова политика в администрацията на президента на Република България и съветник към политическия кабинет на министър-председателя.  В периода 2006-2009 е член на Надзорния съвет на „Насърчителна банка" АД/"Българска банка за развитие" АД.

Атанас Кацарчев е данъчен и финансов консултант, с дългогодишен управленски опит.  Бил е заместник-министър на финансите, председател и член на управителни съвети на търговски дружества, в момента е съветник на министъра на финансите. В периода 2001-2006 г. е член, а от 2006-2009 г. и председател на Надзорния съвет на „Насърчителна банка" АД/"Българска банка за развитие" АД.

Димитър Димитров е с доказан  професионален и управленски опит в банковия сектор. Бил е изпълнителен директор на ОББ, заместник-министър на икономическото развитие, подуправител на БНБ, изпълнителен директор на БКК и други. От 2001 до 2011 година е член на Управителния съвет  на  „Насърчителна банка" АД/„Българска банка за развитие" АД.

ББР АД функционира в икономически и финансови условия, които налагат управлението на публичните средства на единствената държавна банка в страната да се осъществява все по-прозрачно и ефективно, допълват от МФ.

В този контекст ББР АД трябва да затвърди ролята си на източник на стратегически идеи, на базата на практиката, опита и знанията при изготвяне и провеждане на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия, адекватно на нуждите на пазара, без да се нарушава конкуренцията и в сътрудничество с останалите кредитни институции.

Припомняме, че министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала на Българската банка за развитие (с акционерен дял 99,99% от капитала на Банката).
Коментари: 0