Безработицата продължава да намалява и през май

През изминалия месец е достигнато най-ниското равнище от декември 2008 г. насам

Безработицата продължава да намалява и през май

Тенденцията за намаляване на безработицата продължава и през май, като през месеца равнището се установява на 6.1%, отчитайки намаление от 0.3 процентни пункта спрямо април 2018 г. и от 1.0 процентни пункта на годишна база. През изминалия месец е достигнато най-ниското равнище на регистрирана безработица от декември 2008 г. насам, сочат данни на Агенция по заетостта. 

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 200 458, като числеността им се свива с 5.0% спрямо предходния месец и с 14.3% спрямо година по-рано. Новорегистрираните безработни през май са 19 963. От тях 1 258 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 28 272 лица.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като през май 443 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Общо 21 740 лица са постъпили на работа през месеца, като 91.3% от тях са устроени в реалната икономика. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени 1 889 лица: 708 – по схеми на ОП РЧР, 397 – по програми и 784 – по мерки.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 21 301, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25,1%), хотелиерството и ресторантьорството (17,7%), търговията (13,6%), операциите с недвижими имоти (13,2%), селското, горското и рибното стопанство (5,2%) и други. 

Най-търсените групи професии през май са били: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост; работници в селското, горското и рибното стопанство; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; чистачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Коментари: 0