Безработицата намалява за шести пореден месец

През септември тя е 9,4%, сочат сезонно изгладени данни на Евростат

Безработицата намалява за шести пореден месец
Автор: Ивайла Раденкова

Безработицата в България през септември е 9,4% при сезонно изгладени данни, сочи статистиката на Евростат. Спрямо същия месец на миналата година тя е била 11,3%, а през август 2015 г. – 9,6%. Младежката безработица остава висока – 20,7%.

Заетостта от средата на октомври в България намалява за шести пореден месец до 9,2%. На годишна база нивото на показателя е по-ниско с 1,3%.

Данните на Евростат и тези на Агенцията по заетостта се различават, защото европейската служба оценява нивото на безработицата на базата на икономически активните лица, доколкото до българското ведомство – то прави статистиката си само на базата на регистрираните в бюрата по труда лица. Много българи обаче не се регистрират в бюрата, тъй като няма право да получават парични обезщетения.

Средното ниво на безработицата в целия Европейски съюз е 9,3%, а в еврозоната 10,8%.

Последните данни показват, че през септември делът на безработните в ЕС е най-нисък от септември 2009 г. От всички 22,631 млн. безработни в ЕС 17,323 млн. са в еврозоната.

Най-ниската безработица отново е в Германия (4,5%), най-висока е в Гърция (25%) и Испания (21,6%). Само в четири държави членки има повишения  на безработицата, а спад се отчита в 23. Младежката безработица в ЕС е 20,1% през септември, а в еврозоната – 22,1%.

Коментари: 0