Бизнесът открива нови работни места през 2016 г.

Продажбите в чужбина ще са двигателят на растежа в България

Бизнесът открива нови работни места през 2016 г.

Снимка: Стоян Йотов

През 2016 г. ¼ от фирмите прогнозират, че ще наемат допълнително персонал. Преобладаващата част от работодателите – 64% смятат, че ще запазят числеността на служителите си. Добри са резултатите за заетостта през 2015 г., но през 2016 г. не се очакват толкова оптимистични прогнози. Това сочи проучване на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) за бизнес климата у нас "Европейски икономически преглед 2016", предава репортер на Economic.bg.

За поредна година мениджърите на фирми са с по-добри очаквания за приходите от износ, за разлика от продажбите им на вътрешния пазар. Почти 50% от тях смятат, че през 2016 г. ще увеличат приходите си зад граница, но темповете на износа зависят в голяма степен от глобалната среда.

Най-малък дял положителни очаквания сред бизнеса има за продажбите на местния пазар и за заетостта за 2016 г. 52% от фирмите очакват, че ще запазят нивата си на приходи от продадените стоки у нас.

Около 36% от фирмите у нас смятат, че ще могат да увеличат нивото на инвестициите през 2016 г. Въпреки това мащабни инвестиции все още е рано да се прогнозират.

Най-големите затруднения за българските работодатели през 2016 г. ще бъдат цената на енергията, което е посочено като най-голяма пречка за 48% от участвалите в проучването на БТПП.

Препятствията за българската икономика са и липсата на квалификационни кадри. Това също е сред затрудненията на 1/3 от работодателите у нас. През последните години този дял е постоянен и проблемът е показателен за ниската скорост на реформите в образование в България.

Сред топ-пречките за 2016 г. ще бъдат и условията на икономическа политика (29%), както и разходите за труд, смятат 28% от анкетираните. Административните увеличения на минималните осигурителни прагове и на минималната заплата дават отражение върху мнението на фирмите. През 2015 г. в България продължава да е сред страните с най-силен ръст на разходите за труд в ЕС.

Като цяло резултатите от европейските страни показват умерено икономическо възстановяване при условията на засилени глобални предизвикателства. Увеличават се положителните прогнози за търсенето на вътрешния пазар, експортните продажби и заетостта.

Прогнозите за бизнеса климата и инвестициите намаляват леко, разкривайки чувство на несигурност за следващата година. Геополитически опасения повлияват върху плановете за нови инвестиции и разширяване на бизнеса. Тези смесени послания показват, че политиците в ЕС на национално и регионално равнище трябва да действат решително и последователно, за да се ускорят реформите и да се справят с външни фактори, които могат да имат отрицателно въздействие върху икономиките на страните.

Процесите, свързани с безпрецедентния поток от бежанци трябва да бъдат овладени чрез стабилна и ефективна стратегия, координирана на ниво ЕС.

Условия на икономическата политика, вътрешното търсене и разходи за труд отново са определени като основни предизвикателства за европейските фирми за следващата година. Падащите цени на петрола са важен фактор, който може да допринесе за подобряване на вътрешното търсене и заетостта през 2016 година. Що се отнася до заетостта резултатите при източноевропейските страни са добри през 2015 година, а за 2016 се регистрират още по-големи очаквания за ръст.

Както винаги, резултатите от проучването се различават значително между страните-участнички, но като цяло са в съответствие с последните прогнози на Европейската комисия и по-точно отнасящи се до по-умерен растеж, въпреки несигурността.

Преобладаващи оптимистични очаквания за приходите от вътрешния пазар през 2016 г. се откриват най-вече при фирмите от Ирландия, Финландия и Португалия. Страни с най-многобройни негативни очаквания са Гърция и Унгария. България е на 18-та позиция по оптимизъм за приходите от местния пазар през 2016 г. – прогнозира се нисък ръст на вътрешното потребление.

Преобладаващи позитивни очаквания за износа през 2016 г. имат представителите на бизнеса в Финландия, следвани от Латвия и Португалия. Единствено в Унгария мнозинството фирми са с негативни очаквания за продажбите в чужбина. България е на 11-то място по оптимистични очаквания за приходите от износ догодина в сравнителен европейски план.

Ирландия, Черна гора и Португалия са първите три страни по доминиращи оптимистични прогнози за увеличение на заетостта през 2016 г. Преобладаващо песимистични перспективи за 2016 г. се откриват в Гърция, Австрия и Италия. България е на 12-то място по оптимизъм за заетостта през 2016 г. сред европейските страни.

Първите три страни с най-оптимистични очаквания за инвестициите догодина са Португалия, Ирландия и Латвия. С мнозинство песимистични очаквания са фирмите от Гърция, Финландия и Австрия. България е на 12-то място по преобладаващи позитивни очаквания за инвестициите догодина.

Фирмите в Ирландия са с най-оптимистичните очаквания за 2016 г. по отношение на бизнес климата, следвани от тези в Латвия и Португалия. Най-много песимистични очаквания за развитието на бизнес климата за 2016 г. има в Гърция и Унгария. България е на 8-мо място по преобладаващи позитивни перспективи за бизнес климата през 2016 г. сред страните от Европа.

Изводите за България са умерен оптимизъм за 2016 г. без резки скокове в икономиката – това показват очакванията н фирмите у нас.

Проучването се провежда по методология на Европалати за 23-та поредна година сред 59 000 фирми в Европа. В България БТПП изследва мнението на бизнеса за 17-ти път. Анкетата у нас е извършена сред 492 фирми, членове на БТПП. 

Коментари: 0