Бизнесът заплаши да сезира ЕК заради държавната помощ за „ТЕЦ Марица Изток 2“

Според АОБР това би било поредната непазарна практика, противоречаща на европейските политики и забавяща икономическия растеж на страната

Бизнесът заплаши да сезира ЕК заради държавната помощ за „ТЕЦ Марица Изток 2“
Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева

Работодателските организации заплашиха, че ще сезират Европейската комисия заради неправомерната държавна помощ, с която ще се спасява „ТЕЦ Марица Изток 2“. Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на България. Това обявиха в позиция работодателските организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Според тях тези практики са против интересите на България и работодателите категорично възразяват срещу „спасяването“ на държавния ТЕЦ със заповед на министъра на енергетиката или с решение на Народното събрание. Позицията на бизнеса е изпратена до премиера Бойко Борисов по повод приетата преди дни мярка, с която парламентът задължи правителство да „оздрави“ държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“. До 29 февруари тази година БЕХ трябва да увеличи капитала на ТЕЦ-а чрез преобразуване на 600 млн. лв. дълг в капитал. В решението на парламента е записано, че топлоцентралата трябва да бъде спасена с държавни пари независимо от становището на ЕК по този въпрос. Тоест, дори България да бъде глобена за неправомерна помощ от държавата. А самата глоба пък ще бъде платена от всички данъкоплатци.

Според бизнеса това би било поредната непазарна практика, противоречаща на европейските политики и забавяща икономическия растеж на страната. В писмото се добавя, че парите за инвестиции в енергетиката ще бъдат изразходвани, без да има полза от това.

„ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко от капацитета си, без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо 2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ, пишат организациите. Бизнесът сравнява държавното дружество с „КонтурГлобал Марица изток 3“, където работят малко над 400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо 380 заети. „За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички потребители в България“, се казва в позицията им.

Бизнесът добавя, че работата на „ТЕЦ Марица Изток 2“ на непазарна цена струва на фонд Сигурност на електроенергийната система в годишен план над 150 млн. лв., което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията.

В позицията им пише още, че не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), поведението на дружеството да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване на разходите си чрез реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара "ден напред", на пазара "в рамките на деня", в периодите, когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството 93.33 лв./Мвтч, за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи.

Вместо това „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г. централата отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн. лв., с което допринася за високата цена на електрическата енергията в България. Така страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да покриват нарастващите загуби.

Според работодателите крайният резултат е, че ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над средната.

Бизнесът категорично заявява в писмото си, че иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго, но по друг начин.

Според него България следва да въведе т.нар. „капацитетен механизъм“ и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г., пише в позицията АОБР.

„Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица Изток 2“ вместо да се откачат другите“, добавят от бизнеса.

Бизнесът смята, че задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите, за да има шанс да спечели квота в търга за капацитет.  „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.

Коментари: 0