НАП пуска две нови е-услуги за работодателите

До 28 февруари е срокът за подаване на справките за доходи, изплатени през 2019 г.

НАП пуска две нови е-услуги за работодателите

Снимка: Economic.bg/Архив

Национална агенция за приходите предлага две нови електронни услуги за лицата, които подават справки за изплатени доходи през годината. Те засягат  самоосигуряващи се и предприятията, които са изплатили през 2019 г. доходи от трудови и/или извън трудови правоотношения по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ. 

Новите услуги дава възможност на работодателите да виждат на екран справките с подадените данни, като ще имат и опция да ги изтеглят под формата на таблица. Те са достъпни с Персонален идентификационен код /ПИК/ и Квалифициран електронен подпис /КЕП/. 

Пред тях ще се визуализират:
  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“; 
  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.
От НАП напомнят, че работодателите, които са изплащали доходи по трудови и/или извън трудови правоотношения през 2019 г., са задължени до 28 февруари 2020 г. да подадат по електронен път справка за изплатените доходи на физически лица през 2019 г. и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски /чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ/ и/или справка за изплатените доходи по трудови правоотношения /чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ/.
Коментари: 0