Бизнесът иска анулиране на „корупционната“ сделка на „Топлофикация София“

Според АОБР купувачът на електроенергията е от Варна и е възможно да се окаже познато лице в електроенергийния сектор

Бизнесът иска анулиране на „корупционната“ сделка на „Топлофикация София“

Работодателските организации поискаха „Топлофикация София“ да анулира „корупционната“ сделка за продажба на електроенергия на непазарна цена.

В позиция днес от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) опровергаха информацията на общинското дружество от преди дни, в която се твърди, че сделка е сключена „напълно прозрачно и по пазарни цени“.

„Въпреки че сделката е сключена, нейното изпълнение започва от 01.10.2020. Тоест, изпълнението на сделката не е стартирало. Защо „Топлофикация София“ не предприема действия за разваляне на сделката, при положение че щетата за дружеството се доказва от всички експерти? Такава пречка няма“.

От АОБР подкрепят позицията си с примери от последните години, които показват, че цената на електроенергията през зимния период е значително по-висока спрямо летния период.

„Доказателство за несъстоятелността на тезата, че тази година цената на електроенергията за зимния период ще е по-ниска е цената на фючърсните сделки за същия период. За незапознатите бихме искали да поясним, че фючърс е просто казано моментната цена за бъдещ период. Тоест в момента цената за периода октомври-декември 2020 г. е с 10 евро на МВтч по-висока от продажната цена на „Топлофикация София“. Следователно, корупционният интерес е 2.2 млн. лв. Твърдението за противното ни навежда на мисълта, че сделката е корупционна и/или е плод на престъпно невежество“, пишат от бизнеса.

От АОБР задават въпрос „защо сделката е извършена за секунди, и то по начин, по който нито продавач, нито купувач ще станат публично известни“? И то за сделка от 110 450 МВч, или по пазарни цени сделка от над 10 млн. лв. Те разясняват, че нормалната практика на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) е търговете за покупко/продажба да са видими поне 16 часа предварително, за да може всички участници да се подготвят за търга и да се сключи най-добрата сделка за всички страни.

„За да не предложи случайно „неправилен“ купувач по-висока цена и да развали далаверата, особеност на конкретната сделка е обърнатата пазарна логика на хронологията на офериране. Предварително нагласеният купувач въвежда първи оферта купува на силно занижената цена. Само 4 секунди по-късно, „Топлофикация София“ въвежда насрещна оферта продава, при същите параметри и извършва корупционна сделка а за 2.2 млн. лв.“, допълват организациите.

От АОБР твърдят, че търговецът, на който е продадена електроенергията е от Варна и собствеността му не може да се проследи, тъй като дружеството е собственост на различни юридически лица от чужбина, които се явяват компании майки една на друга. Бизнесът допълва, че лесно може да се проследи на кой са продадени впоследствие количествата електроенергия. „Дали няма да се стигне до познати имена в сенчестите електроенергийни среди?“, пишат още от АОБР.

Освен анулиране на сделката, работодателите настояват и за оставка на ръководството на дружеството, както и за търсене на съдебна отговорност на виновните лица.

Коментари: 0