Българският бизнес увеличи спестяванията си с над 10% през юни

В същото време депозитите им стоят на отрицателна лихва в банките

Българският бизнес увеличи спестяванията си с над 10% през юни
Антония Симова Автор: Антония Симова

Спестяванията на българските фирми растат с над една десета от общия им обем през юни, показват данни от БНБ. След като бизнесът бе принуден да започне да „гори“ средства от вложенията си по време на пика на извънредното положение, сега те растат с 12.4% спрямо месец май - до 26 млрд. лв.

Увеличението на фирмените депозити се случва при пореден спад на средните лихвени проценти по тях, като по евровите депозити те достигат ново дъно от -0.05%, което е спад с 0.01 пр. пункт спрямо май. Това означава, че фирмите у нас увеличават вложенията си, докато плащат все повече на банките да разполагат с парите им. Лихвените проценти по левовите депозити за фирмите са малко по-високи, но отново близки до нулата – 0.01%, което е спад с 0.01 пр. пункт и на месечна, и на годишна база.

Успоредно с ръста в обема на депозитите, БНБ отчита и ръст в обема на отпуснатите кредити. Лихвените проценти по бизнес кредитите до и над 1 млн. евро спадат през юни, показват данните от лихвената статистика на БНБ. Лихвите по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спадат с близо половин процентен пункт на месечна и годишна база през изминалия месец до 3.26%, а на тези, договорени в евро – с 0.49 пр. пункта на годишна и 0.14 пр. пункта на месечна база до 2.65%.

Лихвените проценти по бизнес кредитите над 1 млн. евро също намаляват, но по-слабо. Средният лихвен процент на големите кредити, договорени в левове, намалява с 0.49 пр. пункта на годишна, но се увеличава с 0.10% на месечна база до 2.45%. Средният лихвен процент на големите кредити, договорени в евро, намалява с 1.15 пр. пункта на годишна и 0.05% на месечна база до 2.15%.

Общо отпуснатите фирмени кредити растат до 34.460 млрд. лв. след няколкото месеца на спад, породен от ограничителните мерки, въведени в страната. Увеличението е с над 2% както на годишна, така и на месечна база.

Припомняме, че през юни започна и отпускането на кредитите с по-изгодни лихви, гарантирани от Българската банка за развитие. Към края на месеца по данни на банката са отпуснати първите такива заеми за финансиране на малките и средни предприятия за преодоляване на последствията на коронакризата на обща стойност 1.847 млн. лв. Кредитите са до 300 хил. лева, като могат да се финансират както нови, така и съществуващи експозиции. Заемите са с дълъг гратисен период – до 3 години и се отпускат при облекчени изисквания за обезпечение – не повече от 20% от размера на търсеното финансиране.

Коментари: 0