БНБ разреши на „Пощенска банка“ да придобие „Пиреос“

Сделката беше договорена в края на миналата година

БНБ разреши на „Пощенска банка“ да придобие „Пиреос“

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Юробанк България“ АД на акции, представляващи 99.9819% от капитала на „Банка Пиреос България". При реализиране на придобиването банката ще стане дъщерно дружество на „Юробанк България“ АД и част от групата на Eurobank Ergasias S.A. (Юробанк Ергасиас С.А.), допълват от БНБ.

През ноември м.г. Eurobank Ergasias S.A. обяви, че е постигнато споразумение за придобиването на Банка Пиреос България от дъщерното ѝ дружество Пощенска банка. След финализиране на сделката Пощенска банка ще има активи на обща стойност над 5 млрд. лв., капитал от над 600 млн. евро, а след реализирането на очакваните синергии приходите преди провизии и нетната печалба ще достигнат съответно 150 и 70 млн. евро.

Към септември 2018 г. Банка Пиреос България има активи от 1.7 млрд. евро, кредитен портфейл от 820 млн. евро и депозити в размер на 1.3 млрд. евро. Банката развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова мрежа от 70 клона и с над 900 служители.

Сделката ще затвърди позицията на Пощенска банка на българския банков пазар, като по този начин банката ще има очакван пазарен дял от над 10% и ще бъде на трето място по размер на кредитния портфейл.

Тогава бе обявено, че приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2019 година.

Коментари: 0