„Бритиш Американ Табако“ обяви седмица на устойчивото развитие

Компанията иска да намали въздействието на бизнеса си върху общественото здраве, поставяйки устойчивостта на преден план

„Бритиш Американ Табако“ обяви седмица на устойчивото развитие

Снимка: БАТ

Автор: Бритиш американ табако

„Бритиш Американ Табако“ (БАТ) стартира специална седмица, в която да акцентира върху своите цели и постижения в областта на Екологията, Социалните въпроси и Корпоративното управление (ESG). Компанията ще посвети цялата седмица, за да сподели в дигиталните си канали своята история за устойчиво развитие. През миналата година БАТ обяви новата си корпоративна цел – да осигури A Better Tomorrow чрез намаляване на въздействието на бизнеса си върху общественото здраве, поставяйки устойчивостта на преден план.

От март миналата година досега „Бритиш Американ Табако“:

  • публикува първия за индустрията Доклад за правата на човека;
  • стана единствената тютюнева компания, включена в Индекса за устойчивост на Dow Jones, като присъства там за 19-а поредна година;
  • получи най-висока оценка за усилията си по отношение на климатичните промени от Проекта за разкриване на въглеродна информация (Carbon Disclosure Project);
  • бе обявена за лидер по отношение на многообразието от Financial Times във встъпителния му Доклад за многообразието в лидерството.

Какви са амбициите, които компанията обяви през 2020 г.?

  • Увеличаване на броя потребители на БАТ, които използват т.нар. негорими продукти (продукти, при които липсва процес на горене) до 50 милиона до 2030 г.
  • Постигане на въглеродна неутралност до 2030 г. и ускоряване на напредъка по други цели, свързани с околната среда, до 2025 г.*
  • Премахване на ненужната пластмаса за еднократна употреба и превръщането на всички пластмасови опаковки в рециклируеми до 2025 г.**

Компанията не спира дотук по пътя на своята трансформация. През декември 2020 г. обяви, че кандидат-ваксината ѝ срещу COVID-19 бележи напредък и вече се тества върху хора, което още веднъж демонстрира ангажираността ѝ към иновациите и науката. Миналата седмица БАТ съобщи, че вече отчита успехи по отношение на амбицията си да увеличи броя на потребителите на т.нар. негорими продукти, постигайки удвояване на процента на потребителското възприемане през втората половина на 2020 г.

„Един от основните ангажименти, които поехме през 2020 г., беше непрекъснато да следим и да отчитаме нашия напредък за устойчиво развитие. Тази нова седмица, посветена на ESG, ни дава възможността да споделим със света продължаващия ни прогрес по отношение на амбицията ни да намалим въздействието на бизнеса ни върху общественото здраве“, коментира Кингсли Уитън, главен маркетинг директор на БАТ.

ESG седмицата на БАТ ще бъде последвана от обявяването на годишния доклад за ESG, което е предвидено за 9 март. Тогава компанията ще представи подробности за всички инициативи и напредъка на си в областта на устойчивостта.

Последвайте #BATesgweek в Twitter, за да разберете повече за амбициите на БАТ по отношение на устойчивостта и вижте какъв е прогресът ни.

*На база на еквивалента CO2 емисии в Обхват 1 и 2.

**Нашите цели за 2025 г. са: да премахнем всички ненужни пластмасови опаковки за еднократна употреба; 100% от пластмасовите ни опаковки да бъдат за многократна употреба, рециклируеми или компостируеми и да постигнем 30% рециклирано съдържание в пластмасови опаковки.

***На базата на доказателствата и предполагайки цялостно преминаване към бездимни изделия (негорими продукти). Тези продукти също крият риск и водят до пристрастяване.

Коментари: 0