Продължава да расте броят на българите, живеещи в апартаменти

Еднофамилните къщи също са много предпочитани, показват данни на Евростат

Продължава да расте броят на българите, живеещи в апартаменти

Снимка: pixabay

1940 ~ 2 мин. четене

Близо 50% от българите живеят в апартаменти, 42.2% в еднофамилни къщи, а 10.9% в двуфамилни, показват данни на Евростат за 2019 г. От тях става ясно, че се наблюдава трайна тенденция към увеличаване броя на хората, живеещи в апартаменти. В същото време се поддържа един почти непроменлив процент от около 40% на българите, които живеят в еднофамилни къщи.

Така например през 2016 г. 42.9% от българите са живели в еднофамилни къщи. Година по-късно техният делът им леко се свива до 42.6%, а през следващите две поредни години се задържа на 42.2%. За сметка на това процентът на българите, които пък живеят в апартаменти, дори и с малко, всяка година се увеличава. Ако през 2016 г. 45.1% от хората у нас са живели в апартаменти, то с всяка следваща година процентът расте, за да достигне рекордните 46.5% през 2019 г. 

През 2018 г. 46% от населението на ЕС е живяло в апартаменти. В същото време делът на хората, живеещи в еднофамилни и двуфамилни къщи в общността е доста по-малък, съответно 35 и 19%.

Апартаментите са най-предпочитани в Латвия, Испания, Естония и Гърция, според Евростат – съответно 66, 65, 62 и 61% от населението на тези държави е живяло в такъв тип имоти през 2018 г. Най-непредпочитани пък са тези жилища за хората в Ирландия (8%) и Нидерландия (20%).

Най-голям е процентът на хора, които през разглеждания период са живели в еднофамилни къщи в Хърватия – 70%. Следват Словения (66%), Унгария и Румъния (по 65% във всяка държава), Дания (53%), Полша и Словакия (и двете 50 %).

Коментари: 0