БСК иска президентско вето върху поправката \"НОИ\"

Предвижда се изборът на осигурените лица да е еднократен, практически неинформиран и безвъзвратен, предупреждават от Камарата

БСК иска президентско вето върху поправката \

"Основните институции и водещи специалисти не бяха включени в задълбочен експертен и обществен дебат по предложените промени в осигурителната система. Отказът от социален диалог, от спазване на фундаментални принципи и конвенции на Международната организация на труда (МОТ) торпилира индустриалните отношения, като утвърждава модела на партиен и правителствен контрол над социалното сътрудничество с участие на удобни за манипулации социални партньори."

Това се казва в писмо на Българската стопанска камара до Президента на Република България Росен Плевнелиев, с което се настоява той да упражни правото си на вето и да върне за ново обсъждане в Народното събрание на промените в Кодекса за социално осигуряване, в случай че те бъдат окончателно приети в този им вид.

Аргументирайки позицията си, БСК заявява, че с предложените промени в пенсионното осигуряване се изменя цялостно неговата философия и на родените след 1960 година се предлага избор между различни по своята същност субекти - фондове, изградени на капиталов и на разходопокривен (солидарен) принцип. "Важно е и да се отчете, че пенсиите от НОИ са изцяло гарантирани от държавата, което не се отнася за личните партиди на осигурените в УПФ лица. В замяна на това, личните партиди в УПФ се унаследяват, могат да се теглят авансово и не подлежат на запор. По този начин изцяло се предефинира моделът на пенсионно осигуряване и се създават условия за неправомерна деструктивна конкуренция между двата основни стълба на осигурителната система", се казва в писмото на БСК.

Особено притеснително според Камарата е, че се предвижда изборът на осигурените лица да е еднократен, практически неинформиран и безвъзвратен, докато осигуряването в УПФ предоставя възможност за многократна промяна на осигурителното дружество.

"Абсолютно деструктивни са краткосрочните и дългосрочни последици от тази промяна върху осигурителния и банковия сектор, както и върху капиталовия пазар. По аналогия на случилото се с КТБ АД, ще бъдат атакувани финансовите позиции на УПФ и обслужващите ги банки. Очакваме да бъде срутен капиталовият пазар и общата капитализация на публичните дружества. Това неминуемо ще повлияе върху кредитния рейтинг на страната", прогнозира БСК.

По отношение инкриминирането на укриването на осигурителни вноски БСК обръща внимание, че следва да се има предвид, че укриването е свързано с документна измама, която съгласно българското законодателство е криминализирана. Следователно, предлаганата промяна практически повтаря вече съществуващи нормативни записи. В допълнение, БСК счита, че отговорност за тези нарушения следва да понесат и двете страни в осигурителния процес – и работникът (осигурено лице) и работодателят (осигурител). Освен това, налице е несъобразяване с конституционния принцип, че социалните плащания са права, а не задължения, както и с принципи на наказателното законодателство, изразявани нееднократно в позиции на БСК, на адвокатурата, Висшия съдебен съвет, съдиите, Висшия адвокатски съвет и други институции и организаци.

Коментари: 0