„Булгаргаз“ предлага още по-ниска цена на газа за юли

Намалението е по-голямо от очакваното, предстои одобрение от страна на КЕВР

„Булгаргаз“ предлага още по-ниска цена на газа за юли

„Булгаргаз“ предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) още по-ниска цена на природния газ за месец юли тази година – 19.49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Намалението е още по-голямо от очакваното до момента понижение на цената на природния газ за следващия месец. В началото на май „Булгаргаз“, заедно с цените за юни, публикува и прогнозна цена за юли. Общественият доставчик обяви, че прогнозира цена от 20.42 лв./MWh, но тогава предложението отчиташе влиянието на ценообразуващите фактори към 8 май 2020 г. и не беше окончателно. Сега „Булгаргаз“ предлага на регулатора тя да е още по-ниска 19.49 лв./ MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с 4.13% или с 0.84 лв./MWh по-малко от тази за юни.

В съответствие с изискванията „Булгаргаз“ в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени, следва да го оповести в средствата за масова информация. Затова днес общественият доставчик публикува и прогнозна цена за август 2020 г.

Дружеството предлага тя да е по-ниска и от тази за юли – 19.29 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за юли на 2020 г. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена е по-ниска с 0/20 лв./MWh или с 1.03%.

„Булгаргаз“ напомня, че към момента прогнозната цена на природния газ за август отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.06.2020 г. и не е окончателна. Окончателното предложение ще бъде внесено в КЕВР на 11.07.2020 г.

Коментари: 0