„Булгартрансгаз“ се разплаща предсрочно със строителя на „Балкански поток“

Държавната компания ще използва пари от руската „Газпром“, а тя пък ще получи намаление от транзитните такси

„Булгартрансгаз“ се разплаща предсрочно със строителя на „Балкански поток“

Владимир Малинов, изпълнителният директор на "Булгартрансгаз"

Снимка: Красимир Свраков

2138 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

„Булгартрансгаз“ е решила да плати предсрочно част от дължимата сума към строителя на "Балкански поток" и няколко търговски банки. За целта дружеството ще използва пари от руската "Газпром", която пък ще получи отстъпки от транзитните такси, които плаща за пренасяне на суровината си по тръбата през България. Официалното обяснение на държавната газоразпределителна компания е, че така ще спести над 100 млн. лв. от лихви. Тя обаче ще се лиши от транзитни такси в следващите две години и ще трябва да търси други начини да плаща другите настъпващи погашения.

От съобщение на дружеството става ясно, че на 17 юни „Булгартрансгаз“ ЕАД е информирал всички свои настоящи и бъдещи ползватели на газопреносната система, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират капацитетни продукти в предвидения търг за разпределение на годишни капацитетни продукти, съгласно календара на ENTSOG (Европейска мрежа на операторите за пренос на природен газ) за 05.07.2021 г., включително резервиралите капацитет по дългосрочни договори с фиксирани цени, за възможността за еднократно авансово плащане на стойността на резервирания дългосрочен капацитет, дисконтирана с 2.7% на годишна база, при резервация за най-малко една година.

По така обявената процедура е постъпил интерес само от ООО „Газпром експорт“, който е готов да плати накуп 683.3 млн. лв. без ДДС и няма да плаща транзитни такси две години (от 01.07.2021 г. до 30.06.2023 г.). Според договорката руската компания си спестява 21.2 млн. лв. заради отстъпката от 2.7%.

Получените средства „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за частично погасяване на задължения към основния изпълнител (Обединение „Консорциум Аркад“) на строително-монтажни дейности на проекта за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, се посочва в съобщението.

След получено предложение от обединение „Консорциум Аркад“ газопреносният оператор ще заплати предсрочно сума в размер на 461.1 млн. лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по същата и съответно ще реализира икономия в размер на 80.3 млн. лв. В допълнение, съгласно предложенията на консорциума, „Булгартрансгаз“ ще реализира допълнителна икономия в размер на 14.6 млн. лв., в резултат от допълнителното намаление на процента на дължимото оскъпяване за тригодишен период.

Наличните средства дават възможност за „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно да погаси и 65 млн. евро към търговски банки. При предсрочно погасяване на задълженията, дружеството ще реализира спестяване в размер на общо 11 662 232,90 лв. от разходи за лихви, както и ще възстанови предоставени обезпечения в размер на 24 142 912,00 лв. Остатъкът от авансовото плащане, в размер на 95 077 109,16 лв., „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за заплащане на бъдещи оперативни, инвестиционни и финансови разходи.

Според изчисленият на ръководството на „Булгартрансгаз“, от сделката ще се реализира обща икономия в размер на 106 млн. лв., заплащайки предсрочно задължения към обединение „Консорциум Аркад“ и погасявайки задължения към банки чрез авансовото плащане на над 349 млн. евро, или 683 млн. лева от страна на ООО „Газпром Експорт“.

Подкрепи Economic.bg