Чуждите банки в Лондон плащат тройно по-ниски данъци

Финансовите институции включват в отчетите си загубите, натрупани заради финансовата криза

Чуждите банки в Лондон плащат тройно по-ниски данъци
Чуждестранните банки във Великобритания плащат тройно по-ниски данъци върху печалбата си, отколкото местните конкуренти, пише Reuters. Някои от най-големите международни финансови институции, които правят милиарди от дейността си на Острова, плащат средно 6% данък върху печалбата си. Корпоративният данък във Великобритания е 20%.

Според анализа на агенцията няма нищо незаконно в това. Големите банки просто включват загубите, натрупани по време на кризата, в текущите си баланси.

Седем от най-големите международни банки, опериращи в Лондон, вече са публикували данни за печалбата си и платените данъци. Пет от тях, всички американски банки, отчитат печалба, която е общо 7.5 млрд. долара. Платеният корпоративен данък е едва 452 млн. долара.

Две дъщерни финансови институции на Bank of America, които оперират на Острова, не са платили никакви данъци, въпреки че общата им печалба за 2016 г. е 875 млн. долара. JPMorgan е платила 160 млн. долара при печалба от 3.3 млрд. долара.

Goldman Sachs е внесла в хазната на Великобритания 256 млрд. долара под формата на корпоративен данък, докато печалбата е достигнала 2.8 млрд. долара. Основното дружество на Morgan Stanley в Лондон е платило 33 млн. долара при печалба в размер на 530 млн. долара.

Друга американска банка - Wells Fargo, е платила корпоративен данък в размер на 2.7 млн. долара при печалба от 34 млн. долара.

"Множество фактори допринасят върху ефективния размер на платения корпоративен данък от бизнеса“, са казали от приходната агенци на Великобритания. От Министерството на финансите не са коментирали темата.

От Reuters посочват, че платените средно 6% все пак са доста повече от 1%, какъвто е бил платеният данък от десетте най-големи чуждестранни банки във Великобритания през 2014 г. По изчисления на Асоциацията на банките преди кризата чуждестранните финансови институции са плащали два пъти по-висок корпоративен данък.
Коментари: 0