Дългът на света е рекорден за мирно време

Като се изключи периода на Втората световна война, сегашните нива не са виждани от 150 години

Дългът на света е рекорден за мирно време

Снимка: Pixabay

Световният държавен дълг се е раздул значително след последната финансово-икономическа криза и нивото му вече е рекордно за ситуация на мирно време. Анализ на Deutsche Bank показва, че големите икономики в света имат дългове средно над 70% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е невиждан от 150 години рекорд, като се изключи скокът около Втората световна война. Това, според Financial Times, повдига въпроса за устойчивостта на „купчината“ глобален дълг.

За разлика от по-ранните епохи, когато правителствата обикновено са имали излишъци по време на мирно време, натискът на съвременната демокрация и социални системи направи постоянните дефицити норма в много страни. Междувременно всеки, който се надява на повторение на голямото намаление, случило в периода 1945-80 г., когато съотношението на националния дълг към БВП на Обединеното кралство, Франция, Япония, Австралия и Канада падна с над 100 процентни пункта, може да бъде разочарован.

„Проблемът при устойчивото пресъздаване на подобен сценарий днес е, че ерата след Втората световна война отбеляза много по-високи нива на растеж на БВП поради благоприятната демография, следвоенното възстановяване и високия растеж на производителността“, заяви Джим Рийд от Deutsche Bank. Той твърди, че централните банки вероятно ще продължат пазарните си намеси, които дадоха възможност на правителствата да поемат повече дългове след кризата, може би дори да финансират директно разходите им с така наречените „хеликоптерни пари“.

„Всъщност не сме на милион мили от това“, каза той. „С агресивните си действия през последното десетилетие централните банки ефективно и непрекъснато се намесваха на пазарите на държавни облигации. Те може би са стигнали отвъд точката на връщане“, добави той.

По данни на Bloomberg номиналният световен дълг към края на първото тримесечие на 2019 г. се оценява на 246.5 трлн. долара. Това представлява почти 320% от размера на глобалната икономика.
Коментари: 0