И ДАМТН се включва в проверката на пазара на горива

Това се случва по разпореждане на прокуратурата, като ще се търси неспазване на нормативните изисквания за качество

И ДАМТН се включва в проверката на пазара на горива
1452 ~ 2 мин. четене

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е поредният орган, който се включва в проверките на пазара на горива в България. В съобщение днес Върховна административна прокуратура възложи на председателя на ДАМТН да проследи качеството на горивата, както и контрола върху него през целия им път до крайните потребители. Настоящ председател на държавната агенция е Петър Горновски.

В съобщението се казва, че „ВАП възлага проверка за спазването на техническите и качествени изисквания на течните горива на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за спазване на изискванията за качество на течните горива, както и на нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях“.

Като причина да поиска такава проверка ВАП посочва информацията в медиите за неспазване на нормативните изисквания за качество на течни горива и изключително широкото им разпространение и използване.

ДАМТН проверка трябва да се предприеме спрямо лицата, които пускат на пазара течни горива и спрямо крайните разпространители на течни горива в обекти като резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти, петролни бази и терминали, бензиностанции от колонките за зареждане, подвижни цистерни за превоз на течни горива. Трябва да се установи спазват ли се изискванията за качество и нормите на съдържание на съответните вещества в течните горива съобразно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начините за техния контрол. ДАМТН ще проследи и съставят ли се декларации за съответствие на конкретната партида течно гориво и дали съдържанието им е спрямо нормативните изисквания. Проверката трябва да установи дали е поставена  на видно и достъпно място за потребителя  маркировка, съдържаща информация за вида на горивото, изискванията за качеството му и декларация за съответствие за разпространяваната партида.

Държавата засили контрола и започна масови проверки на пазара на горива през последните месеци и се активизираха всички възможни държавни структури за проверка и контрол. В края на март ВАП сезира и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да прецени дали спадът на цените на петрола на световните пазари се е отразил правилно и достатъчно върху цените по бензиностанциите у нас. Месец и половина по-късно в средата на май държавата обяви, че навлиза в бизнеса с горива с данъчни складове и над 100 бензиностанции, а целта е да осигури "максимално ниски цени" на горивата за гражданите и бизнеса. На 20 май КЗК демонстративно запечата помещенията на Българската петролна и газова асоциация, след извършена внезапна проверка на място в офиса ѝ.

Подкрепи Economic.bg