Данък \"Уикенд\" остава

Прокараха тихомълком най-скандалните промени за ДДС

Данък \

Данък "Уикенд", който разбуни духове през последните седмици, на практика остава в сила. Фирмите все пак ще плащат ДДС върху фирмените активи, ако започнат да ги ползват и за лични нужди. Данъкът ще се плаща независимо от стойността и вида на стоката и услугата, т.е. ще се събира и за най-тривиални вещи като мобилна и офис техника. Това е най-тежкият режим за облагане спрямо обмисляните до момента, които уж бяха отхвърлени от депутатите. 

Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане правилник за прилагането на закона за ДДС. Става ясно, че данъкът изобщо не е отменен, а от него е отпаднала само най-скандалната част подаването на декларации пред НАП за точно определени активи. Парламентът е отменил най-шумно обсъжданите текстове, но е уредил други детайли за събирането на данъка. 

При покупка на стока фирмите имат право да си възстановят ДДС. Според новите правила, от момента, в който стоките започнат да се ползват и за лични нужди, компанията трябва да започне да връща пропорционално на дела на ползването ДДС в бюджета, в. Сега“.

От публикувания правилник за прилагане на закона за ДДС става ясно, че от февруари фирмите ще трябва да прилагат нови образци на документите, в които се отчитат продажбите и покупките, при които е платен и възстановен ДДС. В дневника за продажби, както и в ежемесечните справки декларации за дължим ДДС се въвеждат специални графи, в които фирмите ще трябва да вписват данъка, който са начислили за лично ползване на вещи. Първият месец, в който ще се случи това, ще бъде февруари, защото за декември важат досегашните формуляри.

Промените в правилника стъпват на одобрени от депутатите изменения в закона за ДДС, които са останали незабелязани покрай многото корекции в текста, показа проверка на вестика. В закона е уредено допускането на изключения за непредвидени ситуации, при които данъкът може да не се начислява. Определен е и моментът, в който фирмите трябва да започнат да събират налога т.е. кога възниква данъчното събитие. 

Регламентиран е и начинът за пресмятане на направените преки разходи за определяне на данъчната основа, върху която да се плаща ДДС. Уточнено е, че при дълготрайни активи над 700 лв. ще се отчита и изхабяването им в максимален срок от 5 г. за движимите вещи и 20 г. за недвижимите. Делът за лично ползване ще се определя по лична преценка на фирмите и съответно ще се пресмята пропорционално на данъчната основа. Без тези детайли събирането на данъка на практика е невъзможно. 

От текстовете, които са приети, и от правилника на практика излиза, че данъкът ще се начислява за абсолютно всички фирмени покупки, независимо от вида и стойността им, коментира пред в. Сега Катя Крънчева, зам.-председател на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

От закона отсъства единствено задължението за подаване на нарочни декларации, а възможността за субективност при определяне на дела за лично ползване остава, допълни тя. Субективна може да е и преценката на данъчните при проверки доколко посоченият дял отговаря на реалността.

Коментари: 0