ДАНС ще следи пътуващите със самолети

За това ще отговаря национално звено

ДАНС ще следи пътуващите със самолети

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) ще получава и обработва данни за пасажерите в самолетите. Това прие парламентът с промени на второ четене в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" .

Съгласно приетите текстове в ДАНС ще функционира национално звено, което ще се ръководи от служител, упълномощен със заповед на председателя на Агенцията.

Създава се Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците у нас, превозвани по въздух. Заложено е информацията да бъде предавана на звеното от въздушните превозвачи или упълномощен от тях доставчик на услугата, а от националното звено - на компетентните органи - незабавно, при предварително определени критерии, или след запитване за извършване на конкретна проверка, съобщава БТА, цитирана от Дарик.

Данните могат да се обработват за предотвратяване, разкриване, преследване, наказателно преследване на тероризма или други тежки престъпления и по отношение на API-данните, които са част от резервационните данни на пътниците и са за целите на граничния контрол.

Въведени са срокове, в които информацията следва да се предава от авиопревозвачите на националното звено - 48 часа преди обявеното време за излитане или непосредствено преди полет. Изброени са и органите, имащи право да получават резервационните данни на пътниците и резултатите по тяхното обработване.

Резервационните данни на пътниците ще се съхраняват от националното звено за срок 5 години от датата на тяхното получаване. Не беше прието предложението на Красимир Янков от "БСП лява България" този срок да бъде 10 години.

Коментари: 0