Държавата набързо одобри 7 годишни доклада за пътна безопасност

В тях се отчита броят на загиналите и основни мерки, които да се предприемат

Държавата набързо одобри 7 годишни доклада за пътна безопасност
1012 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Днес Министерският съвет набързо одобри докладите за изминалите 7 години на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата за състоянието на безопасността на движението по пътищата.

Става въпрос за същите тези доклади на Комисията, за които преди две седмици ви съобщихме, че не са внасяни вече 10 години. Тя е под шапката на Министерството на вътрешните работи и неин председател е министърът на вътрешните работи, който трябва ежегодно да внася в Министерски съвет доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в страната. Нещо, което вътрешните ни министри не са правили през последните години, включително и министърът в оставка Валентин Радев, който наскоро предложи приемането на тези доклади за периода 2011-2017 г.

Сега, малко след тежката катастрофа край Своге, изглежда така, сякаш правителството се опитва да замаже тези пропуски и прие документите за безопасността по пътищата седем години назад.

В тях е отчетено, че след приемането на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на България (2011-2020 г.) е регистрирано сериозно намаление на броя на загиналите през първите две години на изпълнението на стратегията. Въпреки понижението за първите 2 години през следващите се отчита ръст на загиналите по пътищата, който отново е преустановен през 2017 г. Средногодишното ниво на загиналите през периода 2011-2017 е с над 300 души по-малко спрямо нивото през периода 2001-2010 г., пише в публикуваните части от доклада.

В него се поставя акцент върху необходимостта от повишаване на оббразоваността на децата за безопасно участие в движението по пътищата, както и върху организацията и обучението на кандидатите за водачи на МПС, свързани включително с продължителността на тяхното обучение. В съобщението се посочва, че сериозно внимание се обръща на повишаването на безопасността по участъците от трансевропейската пътна мрежа.

Отбелязва се необходимостта от интензивното разширяване на системата от технически средства за контрол на скоростта и ускореното прилагане на инфраструктурни решения за нейното ограничаване, особено в населените места.

Отчетена е и възможността от разширяване на кръга от заинтересованите институции - държавни, неправителствени организации, частния сектор, гражданското общество, институциите на областно и местно ниво, като всеки допринесе за намаляване на жертвите по пътищата. Изтъкнато е също целесъобразното използване на Фонда за безопасност на движението.

Така след поредните десетки жертви по пътищата за изминалите 7 години, когато е трябвало всяка година да се внася подобен доклад, правителството е решило да очертае мерките, необходими поне да намали войната по пътищата ни.

Подкрепи Economic.bg